Snabb fiberutbyggnad

Östergötland var ett av Sveriges bästa län på bredbandsutbyggnad under förra året. Längst har Linköpings kommun kommit medan tillväxten är snabbast i Åtvidabergs kommun.

Knappt 75 procent av hushållen i Östergötland hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 6 procent. Snittet för riket är 4,6 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2016.

Bland Östergötlands kommuner har Linköpings kommun kommit längst där 85 procent av hushållen har tillgång till snabbt bredband. Åtvidabergs kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 29 procent.