• Småföretagare vill ha fler poliser. Foto: Patrik Ekström

Småföretagare vill se fler poliser

Polisen har de senaste åren fått resursförstärkningar för att öka säkerhet och trygghet i samhället. Men polisens nya organisation har av många pekats ut som ett skäl till att man inte fått den önskvärda effektiviteten i resurstillskottet.

Småföretagare vill se en ökad lokal närvaro av polisen och vill att de är snabbare på plats. Främst är det på landsbygden som småföretagarna upplever problem i polisens arbete. Där vill 8 av 10 småföretagare ha en ökad lokal närvaro av polisen och nära hälften anser att polisen behöver vara snabbare på plats.

En av tre

En tidigare undersökning av Företagarna visade att en av tre småföretagare har blivit utsatt för brott de senaste fem åren. Det kan handla om bedrägerier, inbrott och stölder. Småföretagare i hela landet fick frågan om vad som behövdes för att ’du som företagare ska känna dig trygg’. 78 procent av småföretagarna på landsbygden svarar att en ökad lokal närvaro skulle få dem att känna sig tryggare, motsvarande siffra för storstadsföretagarna var 59 procent. Svaret speglar förutsättningarna som både företagarna och polisen har på landsbygden, långa avstånd och få poliser.

– Vi vill att regeringen tar tag i problemet och ger polisen de resurser de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag och att polisen tar brotten mot företagen på allvar. Företagarna står ensamma med sin oro och det är svårt att driva företag under förutsättningen att om blir du utsatt för brott får du inte den hjälp du behöver, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna.

Halva gruppen

Undersökningsperioden var under  januari och februari 2016 och enkäten skickades till 4 550 medlemmar i Företagarnas panel. 1 443 svar ingår i analysen, vilket motsvarar 32 procent av samtliga tillfrågade.Hela 52 procent av småföretagarna på landsbygden anser också att polisen behöver vara snabbare på plats jämfört med 37 procent för storstadsföretagarna.

– Det som behövs är helt enkelt fler poliser, annars finns det ingen chans att hinna fram i tid. Som företagare upplevs det som väldigt frustrerande att ringa polisen när inbrottslarmet går och inte få hjälp förrän efter flera timmar. Naturligtvis vet de kriminella om att det tar lång tid för polisen att komma, vilket gör att de kan arbeta ostört. Det här måste förändras, fortsätter Boklund, Företagarna.