Skulderna ökar

Nästan 1,2 miljoner ansökningar som rörde obetalda skulder kom in till Kronofogden under förra året. Det var en ökning med drygt två procent jämfört med 2014. Kraven riktades mot drygt 390 000 personer, vilket motsvarar en liten ökning jämfört med 2014. Under 2015 ökade antalet ansökningar till Kronofogden med drygt två procent jämfört med föregående år. Totalt inkom 1 165 485 ansökningar. Drygt 390 000 personer fick minst ett föreläggande, vilket var en ökning med drygt 1 procent jämfört med 2014.  En fjärdedel av återkallelserna rörde belopp under 500 kronor. Ansökningarna som rör obetalda skulder gäller bland annat telekom- och energiräkningar, bankers fordringar, fordringar som köpts upp av inkassobolag och obetalda trafikförsäkringar.