• Linnéa Nåbo är med i skuggstyrelsen där åtta studenter från Linköpings universitet ges chansen att ge sin syn på dagordningen som den riktiga styrelsen i Mjärdevi Science Park AB arbetar efter. Hon är övertygad om att kopplingen universitet-näringsliv är till gagn för alla. Foto: Leif Larsson

Skuggstyrelsen en viktig länk

Kopplar ihop universitetet och företag

Skuggstyrelsen är en viktig länk som kopplar ihop universitetet och Mjärdevi.

Som en länk mellan Linköpings universitetet och Mjärdevi Science Park i Linköping har en skuggstyrelse bildats. Åtta studenter i skuggstyrelsen går igenom samma punkter som den riktiga styrelsen, en vecka i förväg, och lämnar sedan sin input om den aktuella dagordningen.

– Jag är övertygad om att studenter och företagen i Mjärdevi har mycket att vinna på att ha koppling till varandra, fastslår Linnéa Nåbo, som suttit i skuggstyrelsen sedan i maj.

Tillväxtmöjligheter

Mjärdevi Science Park AB har sedan 2011 haft denna skuggstyrelse som består av studenter från alla fakulteter och olika utbildningar på Linköpings universitet. Det kommunägda bolaget arbetar för att ge bra möjligheter till tillväxt för innovativa företag och olika utvecklingsmiljöer. Studenterna får en inblick i detta arbete via sin medverkan i skuggstyrelsen. Dessutom en chans att påverka, inte minst vad gäller frågor som har med studenter att göra.

– Mjärdevis vision är att få fler studenter involverade och i jobb i företag i Mjärdevi. Universitetet utbildar massor av duktiga människor och det vore synd om dessa inte kan matchas ihop med de många häftiga bolag som finns i Mjärdevi. Satsningen på skuggstyrelsen är ett sätt att sammanföra studenter och näringsliv, påpekar Linnéa.

Alla vinner

Hon pekar på fördelar som både studerande och företag kan ha av den ovanliga, kanske unika, länken som skuggstyrelsen är. Till att börja med så får studenterna tillgång till ett stort kontaktnät, till en företagskultur.

– Många företag i Mjärdevi känner varandra, samarbetar och tar lärdom av varandra. Det finns en stor kunskapsbank. Att få ta del av detta är både häftigt och till stor nytta. Som student har man en bild av ett företag, nu ges chansen att på nära håll se hur det verkligen är. Även företagen kan gagnas av att ha förbindelser med studerande på universitetet.

– Vi kan ge företagen att annat sätt att se på saker, ett yngre perspektiv. Vi är inte låsta i en företagskultur. Det blir helt enkelt en vinna-vinna-situation, vilket samarbete alltid ger, understryker Linnéa.

Tiotusentals studenter

Ledamöterna i skuggstyrelsen har närkontakten med Mjärdevi men även de tiotusentals andra studenterna på universitetet har en favör av denna koppling till näringslivet.

– Vi ger Mjärdevi studenternas perspektiv. Ofta hör man att företag har svårt att veta hur man ska nå studenter, förhoppningsvis kan vi göra den kontakten enklare. Sedan är det också möjligt att ordna med olika evenemang för att stärka kontakten mellan Mjärdevi och studenterna. Påverkar Förutom de 6-8 officiella mötena per år så har skuggstyrelsen flera informella. Dessutom är man ibland med på större arrangemang, som strategimötet i somras då företag, politiker och studenter gav sina visioner om hur framför allt Mjärdevi Science Park ska te sig om tio år och framåt. Just detta möte visade klart att skuggstyrelsen har möjlighet att påverka.

– Vi ser över huvud taget effekter av vår input och inte minst efter strategimötet. De mål som lades fram efteråt speglade studentgruppens synpunkter. Det är viktigt att bli tagen på allvar och anses duktig även under studenttiden och inte bara den dagen man är utexaminerad, poängterar Linnéa. Vad har du lärt dig av att vara med i skuggstyrelsen?

– Jag har fått inblick i en del faktiska saker som hur en organisation fungerar och hur man rapporterar mot en styrelse. Men även hur Linköpings kommun fungerar och inte minst hur viktiga studenter, företag och kommun är för varandra, avrundar Linnéa Nåbo, ledamot i en väldigt ovanlig styrelse.