Skörd under det normala

Enligt Jordbruksverket uppskattas den totala spannmålsskörden för 2016 att bli knappt 5,6 miljoner ton. Det är 10 procent lägre än föregående års rekordskörd, men fortfarande något större än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren och dessutom av god kvalitet.
Behovet för svensk kvarnindustri att importera konventionellt odlad spannmål är därför litet. Den torra väderleken under våren påverkade främst vårgrödorna som inte haft en lika fördelaktig tillväxtperiod i förhållande till föregående år. Höstvetet har däremot klarat sig väldigt bra trots torka, både vad gäller avkastning och proteinvärde.I östra Sverige har torkan varit ett stort problem. Framför allt Östergötland har lidit av torr väderlek. Sammantaget har detta lett till en skörd under det normala. Detta gäller emellertid inte för Södermanland och Gotland.