• Med öppna armar. Helena Thun på Nulink välkomnar nyetablerade småföretagare till Företagarskolan som gör god nytta för företagare i Linköping. Foto: Leif Larsson

Skolan som lyfter företagare

Företagarskolan är tillbaka i Linköping efter några års uppehåll. Kurserna är främst till för småföretagare och nyetablerade. – Många företagare klarar sig bra men här får de en inblick i hur de kan bli ännu bättre, förklarar Helena Thun på Nulink.

Nulink, Linköpings kommuns näringslivsbolag, och kommunens vuxenutbildning är projektägare. Förra året drog Företagarskolan i gång igen och omkring 25 företagare är med varje termin som pågår i 20 veckor. Man träffas en gång i veckan i tre timmar. Tre block ingår: Marknadsplaneprocess. Försäljning/Reklam/Marknadsföring. Juridik/Ekonomi/Bokföring.

– De flesta som är med är nya företagare och enmans- eller tvåmans. Men även etablerade företag är välkomna att söka, man kanske vill bli bättre på marknadsföring. Utbildningen är gratis om man är över 20 år och skriven i Linköping, förtäljer Helena Thun.

Siktar brett

För att bli antagen måste företagaren som minimum ha sin affärsplan klar. Tanken är att gruppen ska vara så homogen som möjligt. Däremot kan alla typer av branscher vara med och både män, kvinnor och personer med utländsk härkomst.

– Vi vill nå ut så brett som möjligt. Men ibland måste vi säga nej till de som söker. Det kan bero på att de inte kommit tillräckligt långt med sin företagsidé. I sådana fall rekommenderar vi dem att ta kontakt med Nyföretagarcentrum, klargör Helena Thun.

Utbildningen, som äger rum i Lernias lokaler, består till stor del av föreläsningar av personer som är professionella inom de olika områdena.

– Vi vill vara så nära källan som det går. Föreläsarna ger ofta konkreta exempel som är lättare att förstå än rent allmän information.

Hjälper vidare

Kursen har också en huvudlärare som ständigt är med och hjälper och deltagarna får också enskild coachning. Dessutom en del hemuppgifter som har med det egna företaget att göra och som också kan testas i skarpt läge. Det ordnas också ett julmingel och ett sommarmingel för deltagarna och det är en chans för företagarna att knyta kontakter och skapa nätverk. Vid kursens slut får deltagarna presentera det egna företaget och berätta vad man vill med sin verksamhet.

– Vi lyssnar och försöker hjälpa dem vidare. Kanske behöver de hamna i en inkubator, skaffa mark eller lokaler eller ha mer utbildning. De får råd av oss om var de kan vända sig. Skolan släpper dem alltså inte när kursen är slut. Vi samarbetar bland annat med Mjärdevi Science Park, Lead, Wahlink, Vreta Kluster, Almi och Nyföretagarcentrum upplyser Helena Thun.

Hon är övertygad om att Företagarskolan gör nytta och har en viktig roll.

– Syftet är att deltagarna ska bli bättre företagare och att samhället ska få fler företag som är hållbara, går bra ekonomiskt och fortsätter att existera. Efter tre år ska vi göra en uppföljning och se hur det hur det gått för företagen som varit med. Det ska bli jättespännande, konstaterar Helena Thun.