Skola i Kolmårdens djurpark

Kolmårdens djurpark, Utbildningskontoret i Norrköpings kommun och Visualiseringscenter C arbetar i ett gemensamt utbildningsprojekt för att vidareutveckla utbildningsdagar på nya platser utanför de ordinarie klassrummen.

Läroplanen följs när elever från förskoleklass till gymnasium under skoltid får vidga sina vyer. Dessa dagar underlättar lärarnas arbete samtidigt som elevernas kunskaper fördjupas.

Workshops

Det utvidgade utbildningsprojektet inleddes under hösten 2014 med ett antal workshops och nu i mars har flera klasser besökt Kolmården för att prova det nya upplägget. Biologi, naturkunskap och svenska är några av de skolämnen som kan tillämpas praktiskt.

Inför varje utbildningsdag får klassen information och en uppgift de ska lösa. Eleverna i klass 4-6 fick till exempel en film om olika naturtyper att titta på samt uppgiften att konstruera en egen näringskedja. Väl hemma väntar även efterarbete som att diskutera det man sett på Kolmården och ett besök på Visualiseringscenter C.

Fler sinnen

– Vi som personal tycker att det upplägget är väl genomtänkt, både vad gäller information och utförande före, under och efter besöket. Det är också väldigt enkelt att följa de instruktioner och uppgifter vi fått. Det blir så mycket mer än bara ett vanligt djurparksbesök, inte minst då det finns möjlighet att ställa frågor och då eleverna får använda sinnen som till exempel lukt och syn, något som inte går i ett vanligt klassrum, säger Maria Grönfors Bardun lärare på Jurslaskolan i Åby som besökte Kolmården på en testdag med en klass från årskurs 6.

– Att hålla utbildning på det här sättet går helt i linje med vår mission att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur och de testklasser som nu varit här verkar nöjda, säger Josefin Persson Suorra, zoolärare på Kolmården.

Två steg

Steg två i projektet är att samla in utvärderingar från klasserna och se om något behöver justeras.

– Det har varit mycket roligt att tillsammans med lärare inom Norrköpings kommun och personal på Kolmården utforma dessa utbildningsdagar. Projektet ger oss ytterligare en möjlighet att visa skolorna hur visualisering kan stötta eleverna i deras lärande. Genom att kombinera modern visualiseringsteknik med Kolmårdens djurmiljöer ger vi barn och ungdomar en fördjupad förståelse för större samhällsfrågor kopplade till exempelvis hållbar utveckling, säger Andreas Larsson pedagog på Visualiseringscenter C.