Skogsundervisning

Just nu fortbildas lärare i Linköping i hur de kan använda skogen som klassrum. Eftersom de flesta barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll för deras hälsa och förmåga till lärande.