• Länspristagarna går vidare till den nationella tävlingen med prisutdelning vid SKAPA-galan på mässan den 10 november. Foto: Tommy Pettersson

Skapande premierades på slottet

I början av september utsågs årets två vinnare av det regionala SKAPA-priset 2016. Vinnarna erhöll varsin prischeck 15 000 respektive 30 000 kronor som delades ut av landshövding Elisabeth Nilsson och Almis vd Mats Philipsson.

Länspristagarna går nu vidare till den nationella tävlingen med prisutdelning vid SKAPA-galan på mässan Eget Företag i Stockholm 10 november. Den totala prissumman är då en miljon kronor.

Nobels minne

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Patent- och registreringsverket, och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör. De nationella priserna är på 75 000, 50 000 och 25 000 kronor. Länsvinnarna får15 000 kronor från Almi Företagspartner.

Juryn för utnämnande av SKAPA-pristagarna i Östergötlands län 2016 består av fem ledamöter från Almi, två från Länsstyrelsen och en från Svenska Uppfinnareföreningen SUF.

Skapa Utvecklingspris

Vinnarna av SKAPA Utvecklingspris i Östergötland blev Petter Sivlér och Mårten Skog på Linköpingsbaserade företaget S2Medical AB. De får priset för att ha utvecklat Epiprotect, en ny typ av brännskadeförband. Arbetet har skett i samarbete med biologiskt inriktade materialforskare, plastikkirurger och sjuksköterskor.

Utdrag ur juryns motivering:

"Epiprotect baseras på bakteriell cellulosa som optimerar förutsättningen för läkning genom att motverka infektioner samtidigt som den har en starkt smärtlindrande effekt. Produkten tillverkas på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Den är helt fri från vävnad från människa eller djur och kan göras tillgänglig för alla oavsett kultur, religion eller ekonomi. Teamet lanserade Epiprotect 2014 och vi har stor tillit till teamets fortsatta framgångar världen över."

SKAPA Framtidens Innovatör

Ytterligare en utmärkelse, SKAPA Framtidens Innovatör, delades ut i syfte att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer mellan 18-29 år. Vinnaren i Östergötlands län av priset Framtidens Innovatör blev Hanna Johansson, Patrik Jutterström, Niklas Wigertz Danielsson och Henning Hall på företaget Lifee AB. Teamet på Lifee har gett sig i kast med ett högaktuellt samhällsproblem, bristen på fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.

Utdrag ur juryns motivering:

"Genom att kombinera tekniska lösningar och digital gamification har Lifee tagit fram ett system för att få barn och ungdomar att vilja röra på sig mer. Med samma logik som får barn att fastna framför skärmen skapas en motivation för att röra på sig – på ett mycket lekfullt och bejakande sätt. Lifee-teamet har på ett exemplariskt sätt varit ute i användargruppen för att testa och utveckla sina idéer genom hela utvecklingsprocessen. När de nu rör sig mot en färdig produkt har vi stor tro på deras potential och möjlighet att förverkliga sina idéer."

SKAPA Utvecklingspris

SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsvinnarna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons minnesfond och 20 000 kronor från Almi Företagspartner.