Sjuktalen ökar

Sjukpenningtalet i oktober var 9,16 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,32 personer. Sjukpenningtalet är antalet nettodagar med sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade. Det är alltså så länge som en genomsnittsperson i arbetsför ålder haft sjuk- eller rehabiliteringspenning under ett år.

– Sjukpenningtalet fortsätter att öka något varje månad. Ökningen ligger linje med vår senaste prognos, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Skillnaderna mellan könen kvarstår, kvinnors sjukpenningtal är på 11,89 dagar jämfört med män som har 6,53 dagar. Det betyder att i oktober 2014 var kvinnors sjukpenningtal 82 procent högre än männens. I augusti pågick 148 932 sjukfall vid månadens slut, varav 42 955 sjukfall (28,8 procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av augusti föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 15 011 sjukfall, varav 5 288 långa sjukfall.