Siemens bygger på Malta

Nyligen fick Siemens miljardorder på att bygga ett nytt kombikraftverk på Malta. Kraftverket är planerat att tas i bruk under sommaren 2016. Delar av kraftverket kommer att tillverkas i Finspång.

Till ett värde av 1, 65 miljarder har nu Siemens fått en order på ett kombikraftverk på 200 megawatt av Electrogas Malta. Kraftverket är en del av ett större projekt som är initierat av den maltesiska staten för att fasa ut användningen av oljebränslen till förmån för naturgas.

– Vi är mycket glada över att Siemens återigen valts ut som det mest effektiva alternativet för långsiktigt hållbar elförsörjning, säger Hans Holmström, vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB, i ett pressmeddelande.

Lagrad gas

Utöver det nya kraftverket investerar Electrogas Malta i en fartygsbaserad anläggning för lagring av nedkyld naturgas i flytande form, så kallad LNG, Liquified Natural Gas. De investerar också i en återförgasningsanläggning som ska leverera bränsle både till det nya kraftverket och till ett redan existerande kraftverk på samma plats vilket ska konverteras till naturgas. Den nya anläggningen uppförs vid Delimara kraftstation på Maltas sydöstra kust, nära staden Marsaxlokk. Kraftverket kommer att vid drifttagande leverera Maltas halva elbehov samtidigt som både bränsleförbrukningen och utsläppsnivåerna sänks jämfört med nuvarande lösningar.

Turbin från Finspång

Hjärtat i kraftverket består av tre gasturbiner av typen SGT-800 tillverkade på Siemens i Finspång och Trollhättan samt en ångturbin av typen SST-900 från Siemens i Tyskland. Fördelen med en kombianläggning är att ångan i de heta avgaserna från gasturbinerna tas till vara i ångturbinen och därmed höjs verkningsgraden. I denna anläggning kommer dessutom kylan från naturgasprocessen att tas tillvara i gasturbinprocessen vilket maximerar prestandan ytterligare.