Sectra i samarbete med energibolag

Sectra har inlett ett strategiskt samarbete med ett svenskt energibolag avseende ökad säkerhet i kritiska IT-system. Samarbetet omfattar utveckling och test av en övervakningstjänst för kontrollsystem inom energidistribution.

Växande IT-användning och uppkoppling av IT-system mot Internet bidrar till effektiviseringar i samhället och förenklar vår vardag. Samtidigt innebär teknikutvecklingen att samhället och individerna blir mer sårbara för mänskliga misstag, tekniska fel, dataintrång och virusattacker. Sectra erbjuder sedan tidigare produkter och tjänster för säker tele- och datakommunikation som används för att skydda den mest känsliga och konfidentiella information som hanteras av myndigheter och försvarsorganisationer i Europa. Nu lanserar bolaget även tjänster för övervakning och säkerhetsanalyser för kunder inom så kallad kritisk infrastruktur. Erbjudandet har utvecklats i samarbete med aktörer i energisektorn.

Bidra till säkerhet

– Energi- och vattendistribution är områden där vi, med Sectras unika kompetens inom datasäkerhet och hotanalyser, ser en möjlighet att bidra till samhällets stabilitet och trygghet. Vi utvidgar därför erbjudandet inom säker kommunikation med analys- och övervakningstjänster för dessa samhällsviktiga verksamheter. Tjänster som gör att kunderna kan utnyttja den nya teknikens möjligheter utan att utsätta sig för ökade risker, säger Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB, i ett pressmeddelande.

Affärsutveckling

En förutsättning för affärsutveckling och ökad effektivitet inom energisektorn är att koppla ihop informationsbärande system, exempelvis för fjärrstyrning, kontroll och affärsstyrning. Med utökade informationsflöden förbättras möjligheterna till att fatta välgrundade beslut och att effektivt underhålla IT-infrastrukturen. Men detta ökande datautbyte ökar också sårbarheten och exponeringen mot cyberhot.

Övervakning

Sectras tjänst för oberoende övervakning av så kallade SCADA-system, det vill säga system för övervakning och styrning av processer inom exempelvis eldistribution, ger indikation om det uppstår förändringar i datatrafiken i dessa system. Sådana förändringar kan bero på misstag och tekniska fel eller på att skadlig kod kommit in i systemet vilket kräver åtgärd för att undvika att verksamheten påverkas. I allvarliga fall kan sådana händelser orsaka driftsstopp vilket kan ge ödesdigra effekter på samhället.