• En av 350, Anton Blomberg arbetar på PRV. Foto: Jerry Prütz

Se till att vårda ditt varumärke

Att vårda sitt varumärke och är viktigt, för både stora som små företag inte minst för små och mindre företag. Det menar Anton Blomberg på Patent- och registreringsverket som besökte Linköping och Näringslivets hus i samband med Innovationsveckan härförleden.

Kunskapen om att det finns ett stort värde i varumärket är ganska låg hos de som äger och driver ett företag. Ett varumärke är även oerhört betydelsefullt rent ekonomiskt för ägarna och kan utgöra en stor del av värdet på det egna företaget. Dessutom så är varumärket imageskapande.

Allt viktigare

– Varumärken blir bara viktigare och viktigare för kunden. Det säger mycket om oss som personer och vem vi är genom att bära en viss klocka eller vilken gitarr vi spelar på eller vad för bil man kör, menar Anton Blomberg, kundansvarig på Pantent och registreringsverket då han föreläste för ett 30-tal företagare, tjänstemän och andra intresserade.

Okunskap

– Det råder en okunskap om värdet på det egna varumärket bland företagare och man glömmer till och med ibland att registrera sitt eget varumärke och då råkat illa ut för att någon annan kanske kommit på samma idé eller har något liknande företag och sedan registrerat det, kanske omedvetet eller av ren illvilja. Jag har flera exempel på det och det brukar inte alltid sluta så bra för den som drabbats, menar Anton Blomberg vidare.

Förnyas vart tionde år

Generellt kostar det mellan 1 800 och 3 000 kronor att registrera sitt varumärke (dyrare i vissa fall) och sedan måste det förnyas vart tionde år. Det äldsta registrerade varumärket tillhör stålkoncernen SCA och skyddades redan 1885.

Detta är PRV:

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. PRV:s uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Man hjälper också personer att byta namn och ansöka om utgivningsbevis för tidskrifter. Även frågor om upphovsrätt ligger inom vårt verksamhetsområde. PRV är en avgiftsfinansierad myndighet med omkring 350 anställda.