• Marianne Jansson, vd på Näringslivscentrum i Åtvidaberg, är nöjd med det tvååriga projektet Åtvidaberg satsar som precis avslutats. Hon pekar på vinster som lyckade arrangemang såväl som mer öppenhet, större förståelse och bättre dialog i samhället. Foto: Leif Larsson

Satsning som bäddar för framtiden

Projektet Åtvidaberg satsar har avslutats efter två års existens. Det började som ett projekt för att utveckla näringslivet men förvandlades snabbt till en angelägenhet för hela kommunen.

– Totalt sett är jag mycket nöjd. Det har varit ett jättespännande projekt, väldigt stort. Om man frågar tio personer så får man tio olika åsikter om vad det inneburit, påpekar Marianne Jansson, vd på Näringslivscentrum i Åtvidaberg som arbetat med projektet tillsammans med projektledaren Anna Öhrwall Rönnbäck.

Näringslivscentrum initierade projektet och höll ihop det. Idén poppade upp i en miniworkshop inom Näringslivscentrum i samband med den i Åtvidaberg årligen återkommande entreprenörsdagen hösten 2013. Kurvorna för näringslivet pekade i rätt riktning då men det brukar vara signalen till att agera.

– Det är viktigt att aldrig slå sig till ro och sluta att utvecklas, då går man bakåt. Om man rider på en framgångsvåg så måste man se till att den får ny skjuts, poängterar Marianne Jansson. Projektet Åtvidaberg satsar föddes. I januari 2014 hölls ett stormöte med företag och en del föreningar och privatpersoner.

– Då blev det tydligt att näringslivsfrågorna bara är en del. Föreningslivet är också en viktig motor och även andra frågor som till exempel skola, boende och mötesplatser kom fram. Allt hänger ihop för att det ska bli ett bra samhälle, klargör Marianne Jansson.

Mixat

Metoden i projektet blev stormöten med olika teman och inriktning där deltagarna delades in i grupper och spånade idéer och kom med förslag. Totalt arrangerades åtta möten.

– I snitt kom det 50 personer och som mest 86 stycken. Det var politiker, företagare, privatpersoner och folk från föreningslivet. Det blev en lista på 200 idéer. Slutresultatet blev en bred mix av förslag. Några exempel: Förstärkt samarbete mellan skolor och bibliotek, ett mer levande torg, skapandet av ett ungdomshus, öppet hus och prova på-dagar hos föreningar, ökad integration av nyinflyttade, start-up-center för nyföretagare.

Plus mycket annat

Marianne Jansson berättar om ett par lyckade evenemang.

– En mingelkväll på Stallet för nyanlända blev en succé. Likaså Åtvidaberg är öppet när 90 företag hade öppet hus. Folk från hela länet kom och det var så lyckat att det arrangeras i år igen. Allt var dock inte rosenrött. Marianne Jansson hade önskat att det tagits fler initiativ från privatpersoner och även att det hade kommit fler på stormötena.

– Jag hoppades att projektet skulle bli allmänt känt efter två-tre möten men att sprida information är svårt. Det var trots allt ett unikt tillfälle att göra sin röst hörd. På Näringslivscentrum tar vi till oss de idéer och tankar som handlade om näringslivet och använder oss av dem i det fortsatta arbetet. Förhoppningsvis gör man likadant på alla områden.

Många vinster

Projektet som sådant är således avslutat och det blir ingen fortsättning. Däremot fortsätter en del av de initiativ som påbörjats men på annat sätt. Nyttan av projektet lever dock vidare.

– Många nya kontakter har skapats och dialogen har blivit bättre och öppenheten större i Åtvidaberg. Bara det är en vinst i sig. Förståelsen för varandras verklighet har också ökat, exempelvis mellan politiker och företagare. Man har mer rimliga förväntningar på varandra. Klimatet i kommunen är mer positivt, konstaterar Marianne Jansson. Hon är stolt över att Svenskt Näringsliv rankade Åtvidaberg som etta i länet 2015.

– Jag är övertygad om att projektet Åtvidaberg satsar bidrog till det, avrundar vd:n på Näringslivscentrum i Åtvidaberg.