• Nu flyttas packningen av populär matkasse till Stockholm. Foto: Patrik Ekström

Samhall får inte packa matkasse

Nu måste Samhall i Linköping upphöra med att packa Linas matkassar då Arbetsmiljöverket påtalat stora brister i hanteringen av båda kassarna och returmaterialet. Om inte så riskerar Samhall ett vite vid 50 000 kronor.

Vid en inspektion den 22 april hittade Arbetsmiljöverket ett flertal brister i arbetsmiljön, bland annat så var det för kallt i den lokal som kassarna packades i och det fanns även brister när det kommer till den ergonomiska utformningen i lokalen samt att Arbetsmiljöverket menar att Samhall inte får hyra ut personal för att packa matkassarna. Om inte de brister som finns är åtgärdade innan den 2 november 2015 så riskerar nu Samhall ett vite om 50 000 kronor.

Axfood anlitar Samhall

Axfood Snabbgross anlitar Samhall AB verksamhet med att packa Linas matkassar. Allt arbete med packningen av kassar, uppbyggnad av plockvaror och returhantering sker i en stor kyld lokal där temperaturen håller drygt 3 grader. Arbetet utförs under flera timmar per dag måndag, torsdag, fredag och söndag. Personalen har hela sin arbetstid förlagd till den kylda lokalen. Arbetsmiljö verket bedömer att de flesta av arbetsmomenten inte behöver utföras vid en så låg temperatur. Endast några arbetsmoment måste utföras i temperaturer under 16 grader. Låg temperatur minskar bland annat blodflödet till hud och muskler och därmed ökar den relativa arbetsbelastningen. Detta i sin tur ökar riskerna för belastningsbesvär och olycksfall menar Arbetsmiljöverket som ålägger arbetsgivaren att ta hjälp av någon form av företagshälsovård.

Väljer flytt före böter

Arbetsmiljöverket förbjuder även Samhall att hyra ut personal till Axfood och om detta fortsätter riskerar man böter på 90 000 kronor efter den 2 november 2015. Axfood har yttrat sig och sagt att man avser att den 2 november 2015 avsluta packningen av matkassar i Linköping och flytta denna till Stockholm. Axfood har också begärt att Arbetsmiljöverkets beslut inte ska träda i kraft före den 27 november 2015 då man kommer att arbeta med nedmontering och avveckling av lokalerna.