• Karin Varverud är vd och delägare i Energifabriken som har kontor i Cleantech Park, huset på Gjuterigatan i Linköping som inhyser cirka 20 miljöteknikföretag. Hon påpekar att företagen i huset samarbetar och det ger framgång. Exempelvis så har Energifabriken ökat sin omsättning från 20 miljoner kronor till 200 på några år. Foto: Leif Larsson
  • Maria Gungner är verksamhetsledare på Energikontoret och hon ser det som en stor fördel att man finns i Cleantech Park. Foto: Leif Larsson

Samarbete lyfter företagen

Energifabriken är ett av företagen i Cleantech Park i Linköping. Karin Varverud, vd och delägare i Energifabriken ser många fördelar med att husera här.

– Miljön är stimulerande och möjligheten till bra samarbete med andra företag är stor. Energifabriken kom för fyra-fem år sedan till Cleantech Park som hyser cirka 20 företag som är kopplade till miljöteknik. Då hade företaget en omsättning på omkring 20 miljoner kronor. Det har nu stigit till en bra bit över 200 miljoner kronor.

– Tillväxtfaktorn är hög och det beror till stor del på att vi finns här i huset och samarbetar med andra företag. Det är vanligt att det tar tid att få samarbeten att fungera. Här i huset går det snabbare, alla känner varandra, alla vet vad de andra gör och alla är inne i tänket om miljöteknik och hållbarhet, påpekar Karin Varverud.

Vann upphandling

Hon ger några exempel på samarbeten mellan företag i huset på Gjuterigatan. Ett lyckat sådant var med miljökonsultbolaget Envima. Energifabriken säljer bland annat det miljövänliga bränslet RME och var med i en upphandling.

– För att kvalificera sig som anbudslämnare krävs godkänd dokumentation och Envima hjälpte oss snabbt och på ett proffsigt sätt. Flera anbudslämnare föll på att de inte hade godkänd dokumentation och vi vann upphandlingen. Ett annat lyckat exempel är den utbildningsturné som Energifabriken var i Sverige på där man informerade lantbruk, offentlig sektor och politiker om dagens förnybara bränslen. Energikontoret i Cleantech Park gjorde en ovärderlig insats.

– Det hade inte varit möjligt att göra det på ett så effektivt sätt utan Energikontorets hjälp. Vi besökte flera städer, många lantbruk, var med på Elmia och gjorde en bok och startade en hemsida. Vi var i kontakt med ungefär 1 000 lantbruk på något sätt, redogör Karin Varverud.

Hittar lösningar

Energikontoret är en opartisk och icke vinstdrivande aktör som är en viktig del i Cleantech Park. Man arbetar med energieffektivisering, förnyelsebar energi och hållbara transporter. Tanken är att vara en katalysator i regionen för att nationella mål om energi och klimat uppnås.

– Vi initierar samverkansprojekt så att de som har en miljöutmaning kommer i kontakt med dem som har en lösning på utmaningen. Det kan handla om företag, kommuner, organisationer, förklarar Maria Gungner, verksamhetsledare på Energikontoret. Att Energikontoret finns i Cleantech Park gör det enklare att få kontakt med företag och ger många chanser till att förutsättningslöst spåna fram projektidéer.

– Projekt som i förlängningen kan betyda jobb till företagen, skapa samarbeten med andra och utveckla företagen, konstaterar Maria Gungner. Linköpings kommun och det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors har starkt medverkat till att företagshuset på Gjuterigatan blivit verklighet.

– För företagen här är huset väldigt viktigt. Det var ett bra beslut av kommunen och Sankt Kors att göra den här satsningen och det får gärna bli fler, påpekar Karin Varverud.