• Mats Johansson väntar på förslag från Indelningskommittén. Foto: Tommy Pettersson

Rustade inför framtiden

Östergötland är en region med goda förutsättningar att växa och utvecklas. En av de viktigaste förutsättningarna för en bra regional utveckling i Östergötland är hur vårt näringsliv utvecklas.

Full sysselsättning skapar välfärd för både individen och samhället. Det är en grund för den ekonomiska tillväxten samtidigt som det skapar utrymme för reformer. Att fler kommer i arbete och att fler timmar arbetas totalt, är en förutsättning för ett bra samhälle. Därför är jobb- och arbetsmarknadsfrågorna centrala för en positiv utveckling av Östergötland.

Skapa mötesplatser

Att regionens företag växer och utvecklas är viktigt för finansieringen av välfärden. Samtidigt är en fungerande välfärd, grunden för välmående företag. De är beroende av varandra. Det är viktigt att det finns stöd till människor som vill starta och utveckla företag. Här är regionen en viktig aktör. Genom att skapa mötesplatser, erbjuda vägledning och hjälpa företag att hitta finansiering kan vi bidra till att fler företag startas och att de som redan finns i Östergötland får goda förutsättningar att växa.

Alltför många människor går idag arbetslösa samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Att matcha företagens behov av utbildad arbetskraft mot de arbetssökande är en utmaning som vi måste klara av att lösa. En viktig metod för att uppnå matchningen är ett nära samarbete mellan utbildning, näringsliv och vuxenutbildning. Arbetsmarknadens kompetensförsörjning är en viktig och avgörande framtidsfråga för oss i Östergötland.

Goda kommunikationer

Snabba och förbättrade transportmöjligheter för både människor och gods har stor betydelse för en positiv utveckling av Östergötland. En väl fungerade kollektivtrafik som dessutom bidrar till en bättre miljö har stor betydelse för Östergötlands attraktionskraft. Därför är det viktigt för Östergötland att beslutet gällande Ostlänken genomförs enligt plan. Järnvägsatsningen möjliggör inte bara snabba och bättre förbindelser med våra grannar, utan lägger grunden till bättre kollektivtrafik inom Östergötland. Just nu är bristen på spårkapaciteten mellan Linköping och Norrköping en faktor som hämmar regionens utveckling.

Toppklass

Det går inte nog att understryka Universitetets betydelse för en positiv utveckling av vår region. En forskning i toppklass och en attraktiv grundutbildning bidrar kraftfullt till Östergötland attraktionskraft.

Vi har ett bra och nödvändigt samarbete mellan Region Östergötland och länsstyrelsen i Östergötland, som främjar en bra regional utveckling. Under förra året tog vi gemensamt fram en ansvarsfördelning för den regionala utvecklingen mellan våra organisationer. På så sätt skapade vi en effektiv organisation.

Jag ser även fram emot skarpa förslag från Indelningskommittén, som kommer att presentera förslag på en regional indelning i Sverige. Det är en nödvändig reform som vi tyvärr väntat alldeles för länge på.