• Igår stängde Riksbanken för gamla mynt. Foto: Hans Svanberg

Riksbanken stängde dörren

I slutet av augusti stängdes möjligheten att sätta in dina gamla ogiltiga mynt på ditt bankkonto. Riksbanken har då genomfört det största myntutbytet som skett i vårt land. Riksbankens uppgörelse med bankerna om deras roll i utbytet kunde ha varit bättre enligt många bedömare.

Riksbanken har nu genomfört det största utbytet av våra mynt. Ett utbyte som innebar att alla sedlar och de flesta mynt blev ogiltiga enligt en tidsplan som presenterades i två broschyrer vilka skickades ut till alla svenska hushåll.

I broschyrerna nämndes dock inget om att vissa mynt som blev ogiltiga hade ett betydligt högre metallvärde i form av silver än det nominella värdet. Något som påpekades från flera håll och Riksbanken valde då att lämna information på sin hemsida kring detta. En information som de flesta äldre utan dator haft svårt att tillgodogöra sig enligt flera mynthandlare.

Bankernas roll

De flesta banker har vägrat att ta emot mynt om man inte varit kund i banken. Är man kund har i de flesta fall en avgift tagits ut för insättning av de ogiltiga mynten. Frågan som många ställt sig är varför skall den enskilda personen drabbas av en kostnad när Riksbanken väljer att byta ut mynten. Borde inte Riksbanken ha stått för kostnaden av utbytet? Svensk Handel har inte heller upplevt utbytet som positivt, då butiker och affärer i många fall fått agera bank i utbytet. En begränsning av hur många mynt som butikerna kunde ta emot infördes tidigt på rekommendation av Svensk Handel.

Många mynt saknas

Totalt saknas 835 miljoner enkronor, men många har säkert hamnat i smältugnen för sitt silverinnehåll. Mynt till ett värde av 1,6 miljarder kronor fattas, men det är ungefär vad Riksbanken hade räknat med. Kvar att byta ut är nu de ogiltiga 100 och 500 kronors sedlarna. Dessa kan lämnas in till Riksbanken senast den 30 juni 2018 för insättning på konto mot en avgift på 100 kronor. Riksbanken tillämpar reglerna i penningtvättslagen, vilket innebär att du kan få frågor om var pengarna kommer ifrån. Detta kan vara ett problem för den kriminella världen, som kanske har pengar från något större rån liggande.