Revisionsbyråer stärks genom samägande

Motala Revisionsbyrå och Sandbergs Redovisning & Revision i Linköping är två anrika, mindre revisionsbyråer med stark lokal förankring i Motala respektive Linköping. Båda har under många år drivit sin verksamhet lokalt och fristående, vid sidan om de stora, internationella revisionsbyråerna. Nu har de valt att stärka sin position genom att gå in i ett gemensamt ägande. Båda byråerna kommer även fortsättningsvis att drivas som separata byråer och behåller sina olika namn och inriktning. Däremot får de kraftigt förstärkta resurser i och med tillgången till varandras organisationer och kompetens. Utöver Sture Larsson är det Marianne Sandberg och Carl-Johan Sandberg, tidigare delägare i Sandbergs Redovisning & Revision, som är delägare i de båda byråerna. Håkan Martinsson fortsätter att arbeta som tidigare i Motala revisionsbyrå, men som anställd utan delägarskap. De båda revisionsbyråerna rivstartar nu arbetet med att tillsammans utveckla företagen. Det första steget är att tre nya medarbetare rekryteras, två till Motala och en med stationering i Linköping.