Rejmes omorganiserar

Den 1 april 2015 genomförs organisationsförändringar i koncernledningen på Tage Rejmes Bil AB. Nuvarande koncernchef Christer Börelius lämnar sin befattning samt det operativa ansvaret i koncernens lastvagnsbolag. Som ny koncernchef och verkställande direktör tillträder Gunnar Sanderup. Gunnar har tidigare varit verkställande direktör för koncernen.