• Axel Lagerfelt, Elisabeth Nilsson och Göran Gunnarsson lade ut texten om den framtida livsmedelsförsörjningen. Foto: Tommy Pettersson

Regional livsmedelsstrategi presenterades

Vid en pressträff på Tolefors gård strax utanför Linköping presenterades den nya regionala livsmedelsstrategin. Initiativtagare till densamma är Landshövding Elisabeth Nilsson.

Vi samlas på en lerig gård på anrika Tolefors gård där Axel Lagerfelt och hans släkt drivit jordbruk i generationer.

– Vi bedriver flera verksamheter här på gården. Bland annat har vi äggproduktion och 14 000 höns på gården, vi har 800 kvadrat för odling och sedan gör vi biodiesel av restprodukter från restauranger.

Framtidsfråga

I den framskrivna projektplanen slår man fast att det finns goda förutsättningar för lantbruket i Östergötland. Landshövdingen är noga med att poängtera det är en viktig framtidsfråga och då även när det kommer till den nationella livsmedelsstrategi som är på väg att tas fram. Det är också en viktig fråga globalt.

– Det är bra att politiker och tjänstemän tar det här på allvar men vi lantbrukare är ganska luttrade och hört det mesta förut, kommenterar Axel Lagerfeldt det faktum att Göran Gunnarsson, centerpartistiskt regionråd, menar att nu får politikerna verkligen ta ansvar för det här med jordbruket och att det kommer mat på våra bord.

Kört vid kris

– Skulle det bli kristider av något sätt så vi blev isolerade från omvärlden är det kört för oss. Då skulle vi inte bara få ont om mat utan även drivmedel till våra traktorer, understryker Axel Lagerfeldt och menar att i Finland har man en lösning på detta och där har man byggt upp stora livsmedelslager.

I den framskrivna strategin så trycker man på flera punkter, bland annat, hur man skulle kunna via upphandling, styra över till både närproducerad och ekologiskt odlade livsmedel samt öka medvetenheten hos allmänheten om hur svenska livsmedel produceras.