• Jan Cederborg pekar ut de nya byggnadern. Foto: Patrik Ekström
  • Och så här ser det ut i nutid. Foto: Patrik Ekström
  •  Jan Cerderborg är verksamhetschef på Rättspysk. Foto: Patrik Ekström

Rättpsyk bygger ut

Slitna lokaler från anno datzumal, ökade krav och större behov. Där har du de största anledningarna till att den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena bygger ut för över en halv miljard.

Jan Cederborg är verksamhetschef för rättspsyk och den som håller i det mesta. Just nu är det nybygget som ska stå klart någon gång under 2017 som upptar mycket av hans tankeverksamhet.

Slitet blir nytt

– Man kan ju, med all rätt, fråga sig, varför vi inte bara lämnar våra slitna och gamla lokaler och bygger nytt någon annanstans men riktigt så enkelt är det inte. Här i Vadstena finns både en acceptans och en lång historia av psykvård. Faktum är att den går tillbaka till 1300-talet om man gräver djup i historien.

– Byggnaderna här på området byggdes alla mellan 1940 och 1960. Flera av dem är utdömda och uppfyller inte heller de nya krav man ställer på lokaler för den här typen av verksamhet. Flera av rummen som de som vårdas här ska bo i saknar både toalett och dusch samt blir väldig varma under sommaren. Temperaturer på upp till trettiograder har uppmätts.

Landstinget huvudman

Den Rättspsykiatriska regionkliniken drivs av Landstinget och ett 70-tal vårdplatser. Verksamheten sysselsätter drygt 160 personer och både personal och intagna har fått komma med synpunkter på det nya bygget.

– Vi har tänkt på och planlagt den här byggnationen 2007. Den tredje december förra året satte vi spaden till jorden i det som skall bli vårt nya teknikhus. Den första byggetappen ska stå klar 2015 och etapp två 2017. Hela projektet kommer att kosta närmare 600 miljoner men skulle gjorts för kanske 10 till 15 år sedan men nu blir det i alla fall av och det är väldigt skönt även om det kommer att bli lite bökigt under byggnadstiden. Jag vill poängtera att vi inte bygger ut kliniken på något sätt utan vi bibehåller de platser vi har men uppfyller samtidigt alla de nya krav som ställs på vår verksamhet, avslutar Jan Cederborg, verksamhetsansvarig på den Rättspsykiatriska regionkliniken.