Rätt kompetens i länet

De stora kompetensutmaningar regionen står inför var temat för den nyligen genomförda välbesökta konferensen på Konsert & Kongress i Linköping. Hur kan vi bäst fylla luckorna på en arbetsmarknad som kräver ny kunskap, ökad flexibilitet och anpassningsförmåga? Östsvenska Yrkeshögskolans anpassade yrkesutbildningar är en viktig del av lösningen.

Omvärldstrender som digitalisering, robotisering, globalisering och den demografiska utvecklingen ställer nya krav på framtidens arbetskraft. Region Östergötland bjöd  in beslutsfattare och representanter från den offentliga sektorn och näringslivet, bland annat för att diskutera de nya regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna för 2025. Östsvenska Yrkeshögskolan arbetar sedan länge för att matcha regionens bristyrken med rätt kompetens. Ann-Charlotte Thorén, VD för Östsvenska Yrkeshögskolan betonar att Region Östergötland är bra på att belysa ämnet och välkomnar gårdagens initiativ.

– Detta är oerhört viktiga frågor som förtjänar fokus. Vårt uppdrag är att bidra till att företag i regionen har rätt förutsättningar för att kunna växa och utvecklas, det gör vi bland annat genom att öka antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar. Vi ser exempelvis ett ständigt behov av specialister inom vård och omsorg, regionens pågående infrastrukturella förändringar kräver byggledare, upphandlare, tekniker med flera. Vi jobbar också för att fler ska kunna utbilda sig inom Data och IT, något den digitala utvecklingen kräver.

Utbildning i flexibel form

– Jag konstaterar med glädje att Östsvenska Yrkeshögskolan redan erbjuder eller har ansökt om att få driva utbildningar inom de allra flesta bristområden som diskuterades på konferensen. Vi ser att våra utbildningar har en positiv inverkan på regionens utveckling och är glada att vi tillsammans med länets arbetsgivare fyller en viktig funktion för lösningen av framtidens kompetensbehov, säger Ann-Charlotte Thorén avslutningsvis i ett pressmeddelande i frågan.