• Claire Karlsson är mångfaldsstrateg och regionansvarig hos Mitt Liv i Östergötland. Företagets adept- och mentorprogram gör personer med utländsk bakgrund mer konkurrenskraftiga på den svenska arbetsmarknaden. Foto: Leif Larsson

Program som är vägen till jobb

Personer med utländsk bakgrund kan ha svårt att få ett jobb som är i linje med deras utbildning och kunnande. Det sociala företaget Mitt Liv arbetar för att eliminera hindren. Det sker inte minst i företagets adept- och mentorprogram.

– Det har visat sig att närmare 70 procent av adepterna får jobb som motsvarar deras kompetens under programmets gång eller inom sex månader efter att det har avslutats, förklarar Claire Karlsson, mångfaldsstrateg och regionansvarig hos Mitt Liv i Östergötland.

Grundades i Göteborg

Mitt Liv grundades av Sofia Appelgren i Göteborg 2008. Företagets vision är ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. I dag finns bolaget även i Stockholm, Malmö och Östergötland och har cirka 20 anställda, varav tre här i länet. Verksamheten har flera ben som exempelvis rekryterings- och konsulttjänster samt nätverksträffar. Kärnan är nämnda program.

Det finns vissa krav för att bli antagen som adept. Man ska vara av utländsk bakgrund, ha en eftergymnasial utbildning samt behöva kontakter och nätverk inom arbetslivet. Man ska också förstå och kunna göra sig förstådd på svenska.

– Det finns olika skäl till varför adepterna har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En del vet inte hur jobbsökningsprocessen med personligt brev och cv går till i Sverige. Andra kan ha problem med intervjuerna och är kanske inte vana vid att svara på frågor om sina svaga sidor, påpekar Claire Karlsson.

Det här och mycket annat kan mentorerna hjälpa till med. Programmet kallas Mitt Livs Chans och börjar på hösten och slutförs i maj-juni. Totalt deltar drygt 50 adept- och mentorpar. Varje månad träffas alla och i övrigt rekommenderas att adept och mentor har åtminstone fem enskilda möten.

– Adepterna kommer från världens alla hörn. De kan ha varit i Sverige i nio månader eller fem-sex år, berättar Claire.

Kostnadsfritt

För adepterna är programmet kostnadsfritt. Finansieringen står Mitt Livs samarbetspartners för. Det är företag, organisationer och kommuner som vill främja en inkluderande arbetsmarknad. De bidrar även med mentorerna och i gengäld får de mycket tillbaka. Som kunnigare medarbetare. En effektrapport som Mitt Liv gjort för 2016 visar på just detta. Cirka 87 procent av mentorerna har fått mer förståelse för andra kulturer och 70 procent får nya idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli mer inkluderande. Forskningsstudier har även visat på flera fördelar för företag som satsar på mångfald.

– Mångfald ger ökad lönsamhet och mer kreativitet och innovationer. Flera typer av tänk och perspektiv leder till utveckling och nya lösningar, upplyser Claire. Det var Claire Karlsson som startade Mitt Liv i Östergötland. Hon är född i England och flyttade 2011 från Australien till Sverige. Hon märkte att det var annorlunda att söka jobb här än i Australien.

– Jag hade inga kontakter här och det fanns inga mentorprogram. Jag tog kontakt med Sofia Appelgren och berättade om behoven i Östergötland. Påsken 2014 drog vi i gång och på hösten hade vi vårt första program med 25 adept- och mentorpar. Nu är efterfrågan så stor att vi även startat ett program i Östergötland i februari, redogör Claire Karlsson.

 

Några framgångshistorier

Företaget Mitt Liv har ett adept- och mentorprogram som hjälper personer med utländsk bakgrund att klara sig bättre på den svenska arbetsmarknaden. Claire Karlsson berättar här om några framgångshistorier för adepter som gått programmet.

– En adept hade försökt allt och alltid fått nej och var väldigt negativ. Men mentorn förklarade att det gick att även presentera sig på ett sätt som visade att man kunde bidra mer än bara yrkesmässigt. Personen tog till sig rådet och fick sedan fast anställning. En annan adept fick tips av en annan mentor än den egna på en av våra träffar och det öppnade en annan dörr. Alla mentorer är med andra ord viktiga kontakter, poängterar Claire Karlsson och ger ytterligare två solskenshistorier.

– En mentor som såg en jobbansökan av en adept kände igen rekryteraren och ringde upp och förklarade adeptens kompetens, bland annat i svenska språket. Bland annat på grund av hennes namn var ansökan på väg till nejhögen men tack vare mentorns initiativ fick hon komma på intervju och fick jobbet. En annan adept som bodde i Norrköping fick praktikplats och sedan vikariat i Eskilstuna och pendlade dit i 18 månader. Sedan fick han fast jobb i Söderköping tack vare sina erfarenheter och referenser från sitt arbete i Eskilstuna.