Privata förskolor går bra

Många privata förskolor har startats de senaste åren. Enligt en färsk analys av alla de förskolor i Sverige som bedrivs i aktiebolagsform, visar statistik från UC AB att just förskolor är en välmående bransch.  Företag i förskolebranschen visar klart godkända ekonomiska nyckeltal. Likviditeten är i snitt 160 procent. Soliditeten är över 40 procent. Omsättningen steg med över fem procent mellan september 2015 och september 2014 och antalet anställda steg med 2,5 procent. Nystartade förskolor kan dock möta likviditetsproblem i början om kommunen har en långsam handläggning av bidrag. Olika kommuner har olika snabb handläggning. Under de senaste 12 månaderna har inget bolag i förskolebranschen gått i konkurs. Även antalet betalningsanmärkningar är mycket lågt. Under en procent av förskolorna som bedrevs i aktiebolagsform hade en eller flera anmärkningar.