Privat-Personal-eller tjänstebil

Det finns både för-och nackdelar när det gäller att välja om bilen ska leasas eller ägas av företaget och vara en förmånsbil eller att istället skriva reseräkningar vid användandet av en privat bil i tjänsten.

Det som avgör valet är i första hand hur mycket bilen kommer att användas i tjänsten kontra hur mycket den kommer att köras privat och vilken typ av bil det gäller. Det senaste är att företaget erbjuder anställa en så kallad Personalbil.

Alla skattas

Idag beskattas alla som har en företagsbil och använder den privat för ett förmånsvärde, som baseras på vad bilen kostade i inköp och hur gammal den är. Det innebär att körs bilen bara 1 000 mil privat om året kan det bli en dyr affär ur skattesynpunkt för förmånstagaren. Visserligen så debiteras företaget för alla kostnader av verkstadsbesök, skatt, försäkring och bensin, men det blir dyra privata mil om de understiger 1 000 privata mil på ett år. Förmånsskatten på en bil som i inköp kostar 300 000 kronor ligger idag på 44 400 kronor per år exklusive drivmedelsförmån. .

– Så länge som milersättningen ligger på låga 18,50 per mil för en körning i tjänsten med en privat bil kan en tjänstebil vara attraktivt för den bilägare som kör sin privata bil många mil i tjänsten. Dessutom slipper man vid en tjänstebil ifrån verkstadskostnader och andra driftutgifter, säger Robert Almevik hos Honda i Linköping.

– Vi har märkt att intresset för leasingbilar ökar. Det senaste är att företaget köper in bilen och låter sedan den anställda ha bilen som en personalförmån under tre år. Förmånen kallas Personalbil. Personalbil är kostnadsneutralt, då den anställde betala bilens alla kostnader med ett bruttoavdrag på lönen, vilket blir billigare än äga bilen själv.

Personalbil passar större företag

Personalbil passar för större arbetsgivare, då bilfirmorna gärna vill ha ramavtal om ett större antal bilar som skall leasas i 36 månader. För den anställde innebär Personalbil att man slipper lägga ut en större handpenning för att få en ny bil och slipper bekymra sig om verkstadskostnader och värdeminskning. I bruttolöneavdraget ingår allt utom bensinkostnaden. Hur stort bruttoavdraget är beror bland annat på bilmodell, utrustning och årlig tjänstekörsträcka. En så kallad Personalbil förmånsbeskattas enligt samma regler som gäller vid förmånsbeskattning av fri bil.

Hans Svanberg