Pris till Norrköping under SM i Ung Företagsamhet

Nyligen utsågs vinnarna i UF-företagande på Stockholmsmässan där hundratals gymnasieelever deltagit under SM i Ung Företagsamhet. Totalt 750 elever och 230 företag deltog i SM. Totalt har 750 elever och 230 UF-företag deltagit under tävlingen som pågått under två dagar. De deltagande eleverna kommer från hela landet och har via regionala deltävlingar tagit sig till SM som är kulmen på deras UF-år. På plats i Stockholm har de visat upp sina företag samt träffat och inspirerats av andra UF-företagare.SpecHolder UF från Kunskapsgymnasiet i Norrköping kom på en delad andraplats i kategorin Årets Tillväxtföretag.