• Polisförbundet och arbetsgivaren Polismyndigheten är inte överens om de nya lönerna. Foto: Tommy Pettersson

Polisen går i strejk?

Polisförbundets medlemmar är missnöjda med hur den nya organisationen har sjösatts och utvecklats. Nu kan dety bli strejk om de inte får igenom sina krav.

Polisförbundet och arbetsgivaren Polismyndigheten har i löneförhandlingarna inte lyckats komma överens om de nya polislönerna. Lönerna för poliserna riskerar därför nu att sättas av en lönenämnd. Polismyndigheten har återigen avvisat våra krav på en rimlig värdering av polisyrket. Polisförbundet förbereder nu organisationen för konflikt när de centrala avtalen går ut.

Låglönesatsning

Polisförbundet och arbetsgivaren var i augusti 2014 överens om en låglönesatsning för poliser där de lägsta lönerna låg på 24 500. När den nya myndigheten blev verklighet visade det sig att arbetsgivaren inte ville upprätthålla den nivån – något som möttes med stor besvikelse hos Polisförbundet och poliskåren. Likaså har myndigheten visat väldigt lite intresse för att skapa en lönestruktur där erfarenhet värdesätts.

– Jag tror inte allmänheten är medveten om hur lite en polis tjänar, säger Martin Ulvenhag, ordförande för polisregion öst, vilken innefattar Östergötland, Sörmland och Jönköpings län och fortsätter:

Nu får det vara nog

– Vi känner att nu får det vara nog. Våra medlemmar är otroligt lojala och ställer upp både för sina kollegor och arbetsgivaren utöver vad som kan begäras av dem. De tar arbetspass fast de är lediga och jobbar över gratis bara för att man inte ska vara underbemannad på jobbet. Det rör sig visserligen om ett centralt missnöje men det jäser i hela landet, det kan jag säga.

Konfliktförberedelserna handlar om mer än lön. Omorganisationen har skapat en organisation i kaos. När arbetsgivaren inte ens vill värdera sin poliskår med rimliga löner har ilskan och frustrationen hos våra medlemmar nått kokpunkten. Arbetsgivarens vilja att lyssna till facket och medarbetarna under omvandlingen från 21 länsmyndigheter till en enda myndighet har varit minimal, för att inte säga obefintlig.

Räcker med dåliga beslut

– Det räcker nu med ogenomtänkta och dåligt förankrade beslut i omorganisationen. Det räcker med systematiska försök att begränsa de anställdas inflytande. Vi kommer inte vara facket som låter arbetsgivaren backa polisen in i framtiden, säger Lena Nitz ordförande i Polisförbundet., i ett pressmeddelande.

I lönerörelsen har Polisförbundet krävt, att erfarenhet i yrket ska värderas högre, en lägstalön på minst 25 000 kronor och en lägsta lönenivå efter fem år i yrket motsvarande en medellön på 28 000 kronor och detta har då arbetsgivaren sagt nej till.

Sverige står under den kommande tiden inför svåra utmaningar, inte minst den pågående flyktingkrisen och de polisiära utmaningar den för med sig.

– Vi skulle behöva stå mer enade än någonsin nu. Istället tvingas vi ta strid för våra grundläggande fackliga rättigheter och att den poliskår som vi nu ser göra ett fantastiskt jobb under svåra omständigheter ska få en rimlig lön. Det borde mana till eftertanke hos arbetsgivaren, säger Lena Nitz. Polisförbundet är bundet av fredsplikt till dess att de centrala avtalen löper ut i oktober 2016. Vid konflikt kommer det att ske i samråd med förbunden inom OFR (Polisförbundet, Officersförbundet, ST, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Lärarförbundet, Tull-Kust och Ledarna). Detta kommer att bli en stridsfråga för Polisförbundet under 2016 om inte arbetsgivaren byter riktning.