Polisen byter bil

Sedan länge kör polisen svenskt när det kommer till utryckningsfordon och civila bilar. Men nu provar man VW och Passat som ersättning för SAAB.

Rolf Gyllensvärd är fordonsansvarig hos polisen i Östergötland med ansvar för, i runda tal, 200 olika bilar. Nu har polisen provat att köra Passat sedan en tid tillbaka.

– Vi var ju tvungna att hitta ett alternativ till SAAB då de lade ner och passande kom VW med en Passat som vi provade och vad jag förstår har fungerat väl. I alla fall har ingen klagat och det brukar vara ett gott betyg.

Mycket på kravlistan

Det är Rikspolisstyrelsen som sätter upp kravspecifikationen för en polisbil. Det finns självklart ganska mycket krav man kan ställa på en både målad och mera civil polisbil. Men främst ska den ju vara trafiksäker sedan är faktorer som väghållning och motoregenskaper viktigt. Det finns en trygghet i att använda sig av samma bilmärken, eller ett fåtal olika, då det handlar om att den som kör bilen ska snabbt lära sig hur de olika märkena fungerar och uppför sig. Men detta kan komma att ändras då polisen nu blir tvingad att upphandla sina bilinköp.

– Detta kan jag självklart inte ha en uppfattning om som tjänsteman, menar Rolf Gyllensvärd som berättar att här i Östergötland är polisen unik i den mån att vi har egna verkstäder både i Linköping och i Norrköping. Vi är också ett av de polisdistrikt som har flest fordon. Totalt handlar det om drygt 200 olika fordon när vi räknar olika bussar och alla andra fordon vi använder, berättar Rolf Gyllensvärd.

30 000 mil

En polisbil rullar mellan 25 000 och 30 000 mil innan den är dags att ta ur drift. Men det är långt innan dess den klassas ner och får gå i ett lugnare tempo. Brukligt är att den då får fungera som spaningsbil eller kanske transportfordon.

Nu får man alltså vänja sig vid att det rullar polisbilar i form av VW och då i form en Passat men i framtiden kan det bli än flera märken som blir vit och gul-målade.

Jerry Prütz