• Pilotförsök ska inledas. Foto: Tommy Pettersson

Pilotförsök kan ge mindre läkemedelsrester

Tekniska verken i Linköping har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, bedrivit ett projekt där man i pilotskala har testat en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av ozon.

Resultaten är mycket positiva, avloppsvattnet kan renas till mer än 90% med hjälp av den nya tekniken och Tekniska verken ser nu över möjligheten att bygga en fullskalig ozonreningsanläggning vid Nykvarnsverket.

Sur miljö

Den största mängden läkemedelsrester når avloppsreningsverken via normal användning av mediciner när de utsöndras från kroppen via kiss och bajs, inte genom att oanvända läkemedel slängs i toan. Läkemedelssubstanserna är ofta svårnedbrytbara för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken och därför är det också svårt att bryta ned dem i reningsverkens processer.

– Pilotprojektet har varit lyckat och vi går nu vidare med resultaten. Ozonreningen är viktig för framtiden eftersom den kommer att leda till att vattenmiljön blir bättre i både Stångån och Roxen, säger Robert Sehlén som varit med och gjort studien.

Ozogas bubblas

Nu har man tittat på hur substanserna kan renas ur avloppsvattnet på ett effektivare sätt med hjälp av ozongas som bubblas genom vattnet. Försöken har visat att majoriteten av läkemedelsresterna har kunnat avlägsnas.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt, hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som reduceras vid ozonreningen är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner, men även resistenta bakterier renas bort.