Pengar till länets kulturmiljöer

Länsstyrelsen får varje år medel från Riksantikvarieämbetet att fördela till insatser för att vårda, göra tillgängligt och informera om olika kulturmiljöer i länet och i år fördelas 2 268 320 kronor ut till 13 kulturmiljösatsningar.

Från tennishall till synagoga. Spännvidden är stor bland de kulturmiljöer som Länsstyrelsen Östergötland fördelar pengar till under 2015.