• Politiker debatterade handelns framtid. Foto: Anna Ek

Partidebatt under Norrköpings handelsdag

Politiker eniga om handelns framtid i Norrköping. Representanter från riksdagspartierna i debatt under handelsdagen.

Under Handelsdagens eftermiddag samlades politiker från alla riksdagspartier för att debattera handelns framtid i Norrköping. Politikerna fick svara på frågor om hur man gör Norrköpings cityhandel mer attraktivt. Meningarna kring vad som är viktigt för utveckling i rött riktning var delad. Det förekom tankar kring bättre uteserveringar och lägre parkeringsavgifter skulle locka fler människor att resa in till centrum. Samtidigt menade miljöpartiets Bengt Cete att e-handeln är en av de viktigaste frågorna.

– Handeln är kommunens blodomlopp. Det är centralt för att allt ska fungera. Den tilltagande e-handeln gör att handlaren kommer närmre människan.

Socialdemokraten Eva Andersson instämmer:

– Företag utvecklas med lokal e-handel. Frågan är vad vi som kommun kan göra för att underlätta utvecklingen.

Cityförening eller inte

Förutom frågan om hur man gör Norrköpings city mer attraktivt debatterades frågan kring huruvida staden behöver en cityförening eller inte. Även på den punkten var politikerna eniga. De flesta ansåg att en cityförening inte på något vis skulle vara negativt för staden, men att det är inte upp till politikerna att avgöra. Istället menade de att det är handlarna själva som har det avgörande ordet.

Socialdemokraten Eva Andersson gav ett rakt svar som skiljde sig ifrån de andras:

- Norrköping skulle må bra av en cityförening. I nuläget är det bara Lund och Norrköping som inte har någon, säger hon.