På nytt jobb

Från och med den förste januari 2016 återgår Lars-Göran Torpheimer som Koncernchef vid Torpheimergruppen.

Vid sin sida har han, som tidigare, Jens Östrup, vice Koncernchef. Leif Ericsson går också upp i Koncernledningen, även han vice Koncernchef.

Leif Ericsson lämnar över styrningen av vårt Entreprenadbolag, Torpheimer System AB, till Patrik Holstensson. Torpheimgergruppen har rönt stora framgångar de senaste åren och vi siktar nu på en nationell expansion då vi ser att vår affärsidé är eftertraktad hos våra kunder.

Nu tar David Burman, ägare och VD i Bonnorpen AB, nästa steg. Bonnorpens nystartade dotterbolag, Fordon Tornby AB, tar upp återförsäljarrörelsen för Ford i Linköping. Verksamheten beräknas vara i drift före sommaren och enligt det nya konceptet Ford Store, under 2017.

Peter Trygg, regionchef inom Fonus Öst är invald i den europeiska arbetsgruppen inom EFFS, EUROPEAN FEDERATION OF FUNERAL SERVICES. Arbetsgruppen funeral cultures leds av Dr. Rolf Lichtner, Bundesverband Deutscher Bestatter. Syftet är att ur ett europeiskt perspektiv studera de olika begravningskulturerna och de strömningar som finns i dagens Europa med dess mycket rörliga befolkning samt att öka förståelsen och kunskapen om olika begravningskulturer.

Beläggningsföretaget Impact Coatings i Linköping utökar sin ledningsgrupp och tillsätter ny vd.

Ny vd blir Göran Felldin som efterträder Claes Petterson. Felldin har tidigare under fem år suttit i Impact Coatings styrelse. Det senaste tillskottet i ledningen består av Per Alvestig som blir utvecklingschef och ansvarig för PVD-system för bränsleceller till fordonsindustrin samt Joacim Axelsson som blir operativ chef. Han ska ansvara för divisionens beläggningsverksamhet, som i dag levererar till prototyptillverkning av bränslecellsbilar liksom till produktion av ett antal befintliga produkter inom bränsleceller och elektriska kontakter.

Ekonomidirektören Peder Brandt går in och täcker upp som till örordnad kommundirektör i Linköpings kommun fram till dess man rekryterat en ny sådan på permanent basis.

Efter snart 30 år i olika roller och uppdrag på Partnertech tar Steve Creutz, 49 år över som vd för Scanfil i Åtvidaberg.

De sex senaste åren har han varit säljchef, med huvuduppdrag att ta hantera nya och befintliga kunder, men även haft uppdrag inom marknadsföring. Som vd blir han ansvarig för enheten i Åtvidaberg med drygt 200 anställda. Koncernen Scanfil har 3500 anställda.

Kristoffer Asklöv går från vd för Partnertech/Scanfil i Åtvidaberg till ett nytt toppjobb inom koncernen.

2015 köptes Partnertech upp av finska Scanfil och de svenska enheterna har nyligen bytt namn.

I samband med detta presenterades Kristoffer Asklöv som vice president operation, ett globalt uppdrag med ansvar för sex av Scanfils 16 fabriker i världen. Med det följer en plats i koncernledningen.