På nytt jobb

Anders Carlsson kommer närmast från Linköpings universitet där han har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor i 14 år men från och med mitten av april är han ny hållbarhetschef på Kolmårdens djurpark. Anders ska bland annat bygga upp utbildningar i hållbarhet för alla åldrar och göra ett mer miljöanpassat alternativ till nöjesparkens traditionella snabbmatsutbud.

Assistera välkomnar Jonas Sjöbom till kontoret på Mjärdevi i Linköping.

Pernilla Norlin har tidigare varit verksamhetschef i Städarna Sverige AB, men blir nu vd i Linköping. Hon efterträder Astrid Brissman. Företaget planerar att växa ytterligare i Linköping och räknar mer att anställa ett tiotal personer bara under året.

Herman Sundqvist ny generaldirektör för Skogsstyrelsen.

LRF Skogsägarna ser positivt på utnämningen av Herman Sundqvist som ny generaldirektör för Skogsstyrelsen. Som skoglig sektorsmyndighet har Skogsstyrelsen en nyckelroll när förnybara produkter från skogen ska ersätta fossila alternativ.

Herman Sundqvist har en gedigen bakgrund inom både forskning och tillämpat skogsbruk. Han har hög kompetens även vad gäller skogens naturvärden och är en erkänt duktig ornitolog. Sist men inte minst har Herman Sundqvist en stark integritet som borgar för att vår sektorsmyndighet kommer att arbeta för ett på alla sätt hållbart skogsbruk. Skogsstyrelsen är en myndighet som har stor betydelse för skogsägarna och deras skogsbruk. Det är därför viktigt att dess generaldirektör är en person som är öppen för dialog och har förankring i myllan och Herman Sundqvist är ett bra val. Herman Sundqvist har det breda perspektiv som behövs för att leda Skogsstyrelsen på rätt väg i en framväxande bioekonomi, skriver Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande.

Camilla Lejon, vd på Linköping City Airport, har tagit sig in på den, så kallade 100-listan över de mest kvalificerade styrelsemedlemmarna i regionen.

LiU har utsett sex nya hedersdoktorer inom olika områden. Dessa är i tur och ordning:

Filosofiska fakulteten har utsett Stefan Hammenbeck, konstintendent vid Östergötlands museum, till hedersdoktor. Han har hela sitt professionella liv arbetat inom kulturens, konstens och konsthantverkets område.

Till filosofie hedersdoktor har även utsetts den tyska filosofen Sybille Krämer, verksam vid Freie Universität Berlin. Hon är en framstående språk- och medieteoretiker med tydlig tvärvetenskaplig inriktning.

Till teknologie hedersdoktor har utsetts Drew Berry, cellbiolog och biomedicinsk animatör vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne. Hans 3D- och 4D-animationer har fokus på att förklara cellulära och molekylära processer inom molekylär biologi, malariaforskning, celldöd, cancer, hematologi och immunologi. Hans animationer har visats på några av världens ledande muséer. Han har tilldelats en Emmy och även rönt uppmärksamhet för sitt arbete med videon till Björks låt “Hollow" från albumet “Biophilia".

Jill Trewhella, också utsedd till teknologie hedersdoktor, är en världsledande biofysiker som använder metoder från fysik för att studera och förstå biomolekylära strukturers funktion. Hon har byggt upp helt ny forskning kring proteiners interaktioner och hur man med hjälp av neutronspridning på ett detaljerat sätt kan studera strukturförändringar i stora biomolekylära komplex.

Teknologie hedersdoktor blir även Johan Söderström, som är vd för ABB Sverige och ordförande i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Han har varit drivande i forskningsprojekt mellan ABB och Linköpings universitet ända sedan 90-talet.