Över 16 000 sommarjobb

Fler sommarjobb i Sverige har i år blivit annonserade allt tidigare på året. För Östergötland är det svårt att säga hur det kommer att se ut till sommaren. Men det är inte bara den totala arbetslösheten som ser annorlunda ut i landet. Inför i år är det fler företag som har gått ut långt i förväg för att annonsera sina sommarjobbplatser.

– Det är säkert så att företagen vill få all planering inför sommaren klar redan nu. Så att annonserna kommer ut så här pass tidigt är inte konstigt. Men det är positivt att arbetsgivarna är ute i god tid i år, säger Ingela Schroeder, arbetsförmedlingschef i Norrköping.

I och med sommarjobben har arbetsförmedlingen publicerat en app, som gäller för alla städer i landet, för att sommarjobbssökare enkelt kan hitta de annonser som läggs ut.

Över 16 000 sommarjobb ligger uppe just nu på platsbanken. Av de 16 000 är drygt 6 800 av jobben bundna till vård och omsorg hittills. Hur många sommarjobbare som kommer att behövas i år är än oklart.