Östsvenska Handelskammaren 100 år

Östsvenska Handelskammaren, som i år fyller 100 år, satsar bland annat stort på nätverksbyggande för företagarna i regionen. Ett flertal kurser och träffar pågår i handelskammarens regi.

Speciellt för kvinnor finns nätverk för att främja kvinnors företagande.

Ett stort nätverk av kontakter är idag en av förutsättningarna för att lyckas i en tuff affärsvärld. Det blir allt vanligare att olika yrkesgrupper bildar egna sammanslutningar för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kontaktnät. Östsvenska Handelskammaren, som gjorde en nystart 2009, satsar bland annat på olika nätverksträffar och har märkt en förändrad inställning bland sina 638 medlemsföretag

– Vi har medlemsföretag i de flesta branscher och under senare tid har vi märkt en mer positiv inställning till framtiden, säger Johanna Palmér, verkställande direktör på Östsvenska handelskammaren.

– Vår uppfattning är att vi lagt den tuffaste perioden bakom oss och Riksbankens besked om en oförändrad ränta tyder väl också på att Stefan Ingves och hans styrelse tror att vi går mot bättre tider. Det flesta företag vi pratat med i vår organisation anser att man nu har slimmat företaget och gjort de besparingar som behövdes. Visst har många behövt ställa om sin verksamhet, men det största problemet nu är att få tag i kompetent personal med rätt utbildning, menar Johanna Palmer, som anser att läget för företagen nu börjar stabilisera sig och ser positivt på den närmaste framtiden.

Jubileum

Östsvenska Handelskammaren kommer att bjuda på en späckad näringslivsdag den 11 april, då man firar sitt 100-års jubileum. Temat är ”Historien och framtiden” och ett flertal seminarier kommer att äga rum i Flygeln vid Norrköpings Industrilandskap. Handelskammaren har lyckat locka fler intressanta talare och bland andra kommer finansmannen Gustav Douglas och tidigare EU-ministern Margot Wallström att finnas på plats. Firandet avslutas med en jubileumsmiddag, underhållning och dans i Värmekyrkan, som kommer att ha plats för fyrahundra deltagare.

Instiftar jubileumsfond

–  I samband med 100-firandet kommer de fem företag som varit med från starten av Östsvenska Handelskammaren att uppvaktas på ett speciellt sätt, berättar Johanna Palmér.

– Vi kommer också att instifta en jubileumsfond för att premiera unga talanger i den östsvenska regionen. Medlen ska gå till en studieresa för att besöka någon av Östsvenska Handelskammarens systerorganisationer runt om i världen. Kriterierna för att bli föremål för stipendiet är att personen är boende inom Östergötland, Sörmland eller Gotland, att man är högst 25 år fyllda, att man är inskriven på ett av regionens högre lärosäten (Linköpings Universitet, Mälardalens Högskola eller Högskolan på Gotland) samt har visat exceptionella innovativa eller entreprenöriella talanger.

Hans Svanberg