• Lars ”Laban” Bengtsson har varit med och skapat den nya storregionen. själv tänker han gå i pension efter nyår. Foto: Tommy Pettersson

Östsam och landsting läggs ner och blir Region Östergötland

Vid nyår läggs Landstinget och Östsam ner och istället bildas Region Östergötland. Ombildning av landstinget i Östergötland till en storregionkommer att medföra bättre förutsättningar och stort ansvar för att bäst ta till vara de möjligheter som finns i Östergötland.

Lars ”Laban” Bengtsson, Socialdemokraterna, är politisk ansvarig i Östsam och en av dem som arbetat med att ombilda Landsting och Östsam till en storregion. Arbetet har inte enbart löpt smärtfritt.

– Från början var tanken att vi skulle bilda region med Kalmar och Jönköping men det blev inte så och att nu gå ihop med Örebro, Västmanland och Sörmland är för sent så det blev på så sätta att vi ombildar Östergötland till en region och så får vi se hur det blir 2018.

Flyttas över

Skillnaden mellan att vara en i den gamla organisationen mot att nu vara en region är inte någon större skillnad för den enskilde regioninnevånaren och det har heller inte varit några direkta invändningar från dem som nu ska arbeta i den nya organisationen och som då helt enkelt flyttas över till den nya organisationen. Nu har man även nominerat de fem nya regionråden och dessa är Miljöpartiets Margareta Fransson som viceordförande i Region Östergötland nya Landstings/Regionstyrelse.

Mats Johansson blir först

Socialdemokraterna vill att Mats Johansson blir ny ordförande för regionstyrelsen och blir då därmed Region Östergötlands första ordförande. Christoffer Bernsköld från Norrköping valdes till ny ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden övriga som blir regionråd för Socialdemokraterna blir Rebecka Hägg från Linköping, Torbjörn Holmqvist från Motala och Kaisa Karro från Norrköping. Till presidiets ordförande i Regionfullmäktige valdes Eva Andersson, tidigare kommunalråd i Norrköping. Det formella besluten togs på landstingsmötet den tredje november.