• Centralt Stationsläge i Linköping. Över eller under jord? Foto: Tommy Pettersson
  • Anna Johansson och Sverigeförhandlaren HG Wessberg drog upp förutsättningarna för kommuner och Trafikverket. Tommy Pettersson

Ostlänken vart går du? Och när?

Infrastrukturminister Anna Johansson håller fast vid att att nytt stambanenät för höghastighetståg ska byggas. Det är ett bra besked i de nyligen presenterade direktiven till Trafikverket i deras arbete med att göra den Nationella planen för infrastrukturen för åren 2018-2029.

I Linköpings kommun är man nöjda med direktiven så här långt kring tidplan och sträckning men man har fortfarande en hel del att göra på hemmaplan tillsammans med trafikverket angående dragningen genom linköping och önskat stationsläge centralt. Trots detta Limbo i förhandlingarna med Trafikverket är man fortsatt optimistisk och går ut med ett krav på en färdigbyggd Ostlänk redan till år 2027.

Allting klart?

I Norrköping är läget annorlunda där är sträckningen och stationsläget klart. Anna Johansson står fast vid att det blir ett första spadtag för Ostlänken i Norrköping i hösten 2017. Nu återstår frågan om vilket stationsläge det kommer att bli. Upphöjt eller i markläge?

Positivt är också att Ostlänken pekas ut som första sträcka som ska byggas för hastigheter upp till 320 km/tim. Ministern lyfter fram Lund-Hässeholm som andra sträckan på den nya stambanan. I Skåne pågår redan bygget av fler spår mellan Malmö och Lund och här kommer alltså fortsättningen. För Östergötland är det betydelsefullt. Då kan fjärrtågtrafiken till Malmö/Köpenhamn bli punktligare.

Vad händer?

Vad som däremot händer i Östergötland blir alltmer osäkert. När besluten om Ostlänken fattades var signalen tydlig om att den första sträcka som skulle byggas var mellan Norrköping och Linköping. Där kapaciteten är som mest ansträngd och omöjliggör en fortsatt expansion för pendeltågstrafiken i länet. Nu pekar alltmer på att det blir den sista delen av Ostlänken som färdigställs. Södertälje, Trosa, Nyköping och Norrköping kommuner ligger långt framme med planeringen och Trafikverket arbetar med järnvägsplaner för dessa sträckor.

Trafikverket har nu initierat en lokaliseringsutredning för passagen genom Linköping, som beräknas vara klar under 2018. Sedan följer tre års arbete med järnvägsplan och därefter eventuella överklaganden. I detta läge önskar kommunstyrelsens ordförande i Linköping en tidigarelagd färdigtidpunkt för hela Ostlänken till år 2027. En ambitiös politisk förhoppning men i gällande beslut är planeringsmålet 2028, men Trafikverket menade i en rapport från december att det gäller sträckan fram till Tallboda. Den miljöprövning som Regeringen nu gör gäller sträckan Järna-Tallboda. Vad talar för att det kommer att gå snabbare när passagen genom Linköping inte ens är kostnadsberäknad?