• Daniel Portnoff, Kso, Trosa Lars Stjernkvist, Kso, Norrköping Kristina Edlund, Kso, Linköping Daniel Portnoff, Kso, Trosa Urban Granström, Kso, Nyköping Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen och HG Wessberg, Sverigeförhandlingen. Foto: Tommy Pettersson
  • Anna Johansson var klar över tidsplanen men svarade inte på om och när det blir höghastighetståg. Foto: Tommy Pettersson
  • HG Wessberg var mycket nöjd med att de fem kommunerna gått tillsammans i sina ansträngningar att bli klara med förhandlingarna. Foto: Tommy Pettersson
  • Det här stationsläget är borta inom cirka 20 år. Foto: Tommy Pettersson

Ostlänken står på egna ben

- Fem kommuner i samverkade i slutskedet

På en brett upplagd presskonferens i Tornet i Linköping presenterades den 17 maj resultatet av de Sverigeförhandlingar som genomförts och nu avslutas. Informationen placerades i rikets fem största stad symboliskt strax intill Södra stambanans genomfart i staden.

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping är de kommuner som gått ihop och slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare.

Ostlänken utgör därmed en del av den nya höghastighetsjärnväg som ska trafikeras med både höghastighetståg och snabba storregionala tåg.

Handslaget innebär att kommunerna förbinder sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor samt förskottera med 448 miljoner.

Älgen sprang om tåget

Överenskommelsen utgår ifrån Ostlänken, Södertälje– Linköping (Glyttinge), som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö.

Den byggs med staten som huvudman. Nuvarande tidplan för Ostlänken, med byggstart 2017, ligger därmed fast och i Linköping placeras stationen i ett centralt läge mellan Stångån och riksväg 35, i anslutning till den nya stadsdel som kommer att byggas där.

HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, inledde pressinformationen i en skämtsam ton när han berättade om hur man färdats till Linköping på morgonen.

– När vi skulle åka fick vi reda på att det var en kabelbrand i Järna och därför fick vi färdas på den natursköna sträckningen genom Nyköping vilket medförde en försening på 32 minuter. När vi någonstans i Trosatrakten blev omsprungna av en älg så förstod vi att något måste göras åt järnvägen.

Banan är idag gammal och omodern och i stort behov av upprustning, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen och fortsätter.

– Att Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping får stationer vid den framtida höghastighetsjärnvägen innebär att vi nu sätter fart på bostadsbyggandet, förstorar arbetsmarknadsregioner och skapar tillväxt för hela stråket. I förlängningen skapar vi därmed tillväxt för hela landet.

Samverkan mellan fem kommuner

Även infrastrukturminister Anna Johansson (S) som var med på presskonferensen var inne på samma spår som HG Wessberg även om hon inte på något sätt ville lägga sig i Sverigeförhandlingens arbete.

– Ostlänken innebär flera fördelar. Den ger större möjligheter till arbetspendling och lättar på trängseln på spåren, vilket har positiv effekt på tågtrafiken i hela landet. Dessutom frigör de nya spåren kapacitet på befintlig bana för godstransporter. Sträckan ligger redan i nationell plan och ska byggstartas 2017, som en första del i höghastighetsbanan. Ändpunktstrafiken mellan våra tre storstadsregioner är ett starkt skäl till att bygga Ostlänken, men sträckan är också viktig i sig självt, menade Anna Johansson (S).

En timme till Stockholm

Överenskommelsen utgår ifrån att Ostlänken, hela sträckan från Södertälje och genom Linköping, blir en del i det nya höghastighetsjärnvägssystemet som ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg.

Sträckan ska byggas så att snabb storregional trafik ska kunna bidra till att de regionförstoringseffekter som eftersträvas uppnås, och att höghastighetstågstrafiken ska bli konkurrenskraftig.

– Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter i regionen. Det blir till exempel möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på mindre än en timme och mellan Norrköping och Jönköping på cirka 40 minuter, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

KOMMUNERNAS ÅTAGANDE: Bostäder / Medfinansiering / Förskottering

Linköping 15 300 / 173 / 152,8

Norrköping 15 300 / 173 / 136,7

Nyköping 7 400 / 84 / 54,0

Trosa 1 700 / 47,5 / 12,0

Södertälje 15 300 / 47,5 / 93,2

SUMMA 55 000 / 525 / 448,7