• Beräkningar som Östsam gjorde 2011 och East Sweden Infra Cluster gjort nu har kommit fram till att det blir omkring 20 000 årsarbeten, omkring 2 000 om året menar Johanna Palmér. Foto: Kajsa Nilsson
  • Besluten är tagna och järnvägsprojektet Ostlänken är nu bara ett par år från att dra i gång. Foto: Tommy Pettersson

Ostlänken ger 20 000 nya jobb

Besluten är tagna och järnvägsprojektet Ostlänken är nu bara ett par år från att dra i gång. Många arbeten skapas under åren 2017-2028 då bygget ska pågå.

– Beräkningar som Östsam gjorde 2011 och East Sweden Infra Cluster gjort nu har kommit fram till att det blir omkring 20 000 årsarbeten, omkring 2 000 om året, upplyser Johanna Palmér, vd på Östsvenska Handelskammaren.

Dessa 20 000 arbeten som hör ihop med själva anläggandet av banan kommer att kompletteras med många fler kringjobb.

– Man brukar säga att ett jobb inom byggsektorn ger ett till tre andra jobb. Så en gissning är att det blir 30 000 nya jobb totalt. Att det blir fler än 20 000 är helt klart, påpekar Johanna Palmér.

Inget datum

Det är ett gigantiskt projekt som 2017 tar sin början med ett första spadtag i Norrköping. Datum för det är ännu inte spikat.

När allt är klart elva år senare så har en 15 mil järnväg byggts mellan Järna och Linköping till en beräknad kostnad av 30 miljarder kronor. Det blir fyra stationer mellan ändpunkterna, i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats och i Norrköping.

Tågen kommer att kunna färdas i mellan 250 och 320 km/h. Just nu är planerna att det ska bli tolv enkelspårstunnlar och 15 dubbelspårstunnlar längs banan. Den längsta tunneln blir cirka 6 000 meter och den kortaste cirka 100 meter.

Vidare innehåller byggplanerna 126 järnvägsbroar och 29 vägbroar. 

Attraktiv region

Hur ska då bygget kunna tas tillvara näringslivsmässigt i regionen där järnvägen passerar?

– Det gäller att se hur regionen ser ut nu och hur vi vill att den ska se ut 2028 så att den blir attraktiv för företag, investerare och besökare. Redan nu har fastighetsägare investerat i området på grund av att Ostlänken kommer.

Det blir garanterat fler företag i regionen och dessutom blir vi i högre grad en del av Stockholms arbetsmarknad. Det kommer ju bara att ta en timme med tåg från Linköping. Det är ingen speciellt lång pendlingstid, konstaterar Johanna Palmér.

Att Skavsta flygplats får en station är också en viktig pusselbit för näringslivet. Johanna Palmér jämför med hur det ser ut norr om Stockholm, nära Arlanda. Där finns massor av kontorskomplex och inte minst hi-tech-orten Kista med sina många företag i området som brukar kallas Sveriges Silicon Valley.

– Om Arlanda legat söder om Stockholm hade vi haft Kista här. Nu kanske vi kan få något liknande.

Värt pengarna

Vad är då största fördelen med Ostlänken?

– Vi kommer närmare Stockholm, Sveriges enda riktigt stora tillväxtdraglok. Dessutom avlastas hela transportsystemet. Där det förr gick sju tåg går det nu 100. Det går inte att pressa in fler där. Ostlänken behövs för att lätta bördan. I förlängningen betyder det här också att Sveriges tre största städer kan bindas samman. Järnvägsprojektet ska alltså kosta omkring 30 miljarder kronor. En satsning väl värd att göra tycker Johanna Palmér.

– Det blir Sveriges genom tiderna dyraste infrastrukturprojekt och det finns olika åsikter om det är värt pengarna. Det kostar mycket att investera i infrastruktur och det lönar sig i princip alltid. Jag tror absolut att det är värt att göra den här investeringen.