• Kristina Edlund höll i hela pressträffen. Foto: Tommy Pettersson

Ostlänken dras genom Linköping tätort

- Oklart i vilken hastighet

Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen har kommit överens om förutsättningarna för Ostlänken genom Linköping. Överenskommelsen betyder att kommunen ska bygga 15 300 nya bostäder samt medfinansiera173 miljoner och förskottera 153 miljoner till den nya höghastighetsjärnvägen. Parterna är också överens om stationens placering och järnvägens dragning genom staden.

Förhandlingsresultatet innebär att Ostlänken går till Glyttinge, och inte som tidigare planerat tar stopp vid Steningeviadukten. Ostlänken innebär även att det blir ledig kapacitet för fler regionala pendeltåg på befintlig stambana.

Från Järna till Glyttinge

– Vi är överens med Linköpings kommun om att den nya stationen för höghastighetståg placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35 i befintlig korridor. Inriktningen ska vara att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg. Beskedet innebär att hela passagen genom Linköping finns med vilket ger bra förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av höghastighetsbanor. Därför är överenskommelse bra både för kommunens utveckling och det nationella systemet.

– Dagens överenskommelse är ett styrkebesked från Sverigeförhandlingen, från de kommuner som står bakom den och för de gemensamma ansträngningarna att skapa ett sammanhållet och dynamiskt Sverige med moderna kommunikationer. Bara drygt tre månader in i förhandlingen har fler än 50 000 nya bostäder och en halv miljard i investeringar säkrats. För vårt starka näringsliv är kommunikationer är avgörande för kompetensförsörjningen. Vi är regionens tillväxtmotor och vi är regionens pendlingsnav. Detta förstärker den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Alla är överens

Med överenskommelsen som grund fortsätter Sverigeförhandlingen och Linköpings kommun arbetet inför ett slutligt avtal. Staten finansierar ett grundutförande av station och järnvägsanläggning.

Fortsatta samtal kommer klargöra vad det innebär både principiellt och mer i detalj.Det finns en bred politisk uppslutning bakom överenskommelsen i Linköping:

– Det här är en bra överenskommelse som utgör ett viktigt steg i förverkligandet av Ostlänken och som samtidigt bidrar till Linköpings framtida utveckling. Vi har en mycket bred politisk uppslutning bakom uppgörelsen, säger kommunalrådet Paul Lindvall (M).