• Johanna Palmér verkställande direktör i Östsvenska Handelskammaren. Foto: Tommy Pettersson

Ostlänken - en tillväxtbrasa

Nobelpristagaren Paul Krugman menade för 30 år sedan att ländernas kamp ersätts med regionernas kamp (WSP, 2014). Som östgötar har vi dock per dags dato mycket att bevisa.

I de sex deltävlingarna andel i förvärvsarbete, sysselsättningsökning, befolkningsökning, bruttoregionprodukt, ekonomisk utveckling och eftergymnasial utbildning, ligger Östergötland under snittet i samtliga.

Låter det deppigt?

Kom då ihåg att vi har århundradets tillväxtchans just runt hörnet! Ostlänken, Sveriges genom tiderna största infrastruktursatsning - med en beräknad budget på minst 35 miljarder - dras rakt igenom Sörmland och Östergötland, och placerar oss på en tacknämlig axel mellan Stockholm och Göteborg. Jag är helt övertygad om att tillväxtstråket längs med Ostlänkens dragning har alla förutsättningar att bli en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner. Rälsen, broarna, tunnlarna och de överblickbara stadsutvecklingsprojekten beräknas innebära närmare 20 000 årsarbeten över byggtiden. Och då har vi bara räknat på de kända byggprojekt som finns, inte de mjuka kringfaktorer som att utländska aktörer behöver någonstans att bo, något att äta och att de kanske fattar tycke för vår region och vill återkomma med familj och vänner.

Genom tidernas största

Regionens företag som vill ta affärschanser i Ostlänken samlas just nu i East Sweden Infra Cluster. Det är byggbolag, jurister, hotell, anläggningsaktörer, utbildningsanordnare och många fler, alla med en stark känsla för att Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt kan vara det som placerar oss på en högre nivå i regionernas kamp. När Ostlänken väl rullar kommer vår region ha riktig expertkunskap om infrastruktur och, förhoppningsvis, hur man genomför ett så stort bygge på ett hållbart sätt, både socialt och miljömässigt.

Paketera regionen

Kanske kan infrastrukturprojektet Ostlänken kan bli den gnista som tänder en tillväxtbrasa i vår region? Då måste vi säkerställa att så stor del som möjligt av kontrakten landa hos våra lokala och regionala företag, exempelvis genom smart utformade upphandlingar. Tänk om vi samtidig - på allvar - kunde paketera vår region i tilltalande kampanjer som lockade hit fler företag, investerare, besökare och inflyttare? Tänk om en allmän känsla spred sig att området söder om Stockholm – kallades det East Sweden? – verkar vara det nya, det oupptäckta, det attraktiva där den moderna människan och familjen kan finna både livsbalans, spännande teknik och internationell lyskraft?

Tillväxtstråket längs Ostlänken har alla förutsättningar att bli något större, men det kommer inte hända av sig självt. Det kräver politiskt mod, enighet i stora frågor, hårt arbete och en gemensam vision om framtiden. #visioneastsweden