• Bekräftande handslag mellan Mattias Pehrsson och Carl-Fredrik Grönhagen med dottern Lykke Grönhagen. Foto: Mannersons

Östgötska byggföretag samarbetar över kommungränserna

Två expansiva företag med hemmahamn i Linköping samt med fötterna i byggbranschen ,Mannersons Fastighet AB och Åhlin & Ekeroth AB, samarbetar nu i grannkommunen Norrköping.

Planeringsarbetet är i full gång för byggnation i det stora projektet som dras igång i Inre hamnen i Norrköping. Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt där hamn- och industrimiljöer ska förvandlas till en modern stadsdel med tusentals bostäder och arbetsplatser i bra läge vid Motala ström.

Vann tävlingen

Genom en projekttävling har åtta byggherrar valts ut för att i byggherresamverkan utveckla stadsdelen tillsammans med kommunen. Byggherren Mannersons Fastighets, som tillsammans med Elding Oscarson Arkitekter AB tagit fram ett av de vinnande förslagen, har nu skrivit samarbetsavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads för den tidiga projekteringen av sin del i projektet.

Med långsiktighet i fokus expanderar Mannersons just nu i såväl Linköping som Norrköping. För dem var det självklart att välja en lokal entreprenör som samarbetspartner för den tidiga projekteringen, planeringen och kalkyleringen av sin byggnation i Inre hamnen.

– Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. De är duktiga inom samverkansentreprenad vilket är en stor tillgång i det tidiga skedet av detta unika och innovativa samarbete mellan kommun och byggherrar. Åhlin & Ekeroth är dessutom, precis som vi, en aktör med lokal förankring i Östergötland. Det tycker vi är viktigt vid val av entreprenör. Hos företag som finns på plats, ända upp på ägarnivå, växer det personliga engagemanget och förståelsen för hur våra verksamheter påverkar miljön, kringboende och staden som helhet, säger Mannersons VD Carl-Fredrik Grönhagen.

Hundra lägenheter

Samarbetsavtalet mellan de två Östgötaföretagen avser cirka 100 bostadslägenheter i Inre hamnen. Aktörerna som har samarbetat redan tidigare har flera gemensamma nämnare, båda har sitt ursprung i Linköping och i likhet med Mannersons växer Åhlin & Ekeroth i grannstaden Norrköping.

– Vi har varit verksamma med lokal närvaro i Norrköping under många år, framförallt inom mark- och byggservice. Under senare tid har vi medvetet ökat verksamheten här. Vi har påbörjat större projekt och har möjlighet att konkurrera om allt större entreprenader. Inre hamnen är ett otroligt intressant och viktigt projekt för Norrköping. Att Mannersons ger oss chansen att komma in tidigt i projektet är givetvis oerhört glädjande, säger Mattias Pehrsson, chef för affärsområde Hus Öst inom Åhlin & Ekeroth.