• Christian Gustavsson, Marie Morell och Andreas Norlén från Moderaterna. Foto: Emma Garzon 
  • Christian Gustavsson berättar att Moderaterna tappar väljare i mindre orter. Han tror det beror på att de känner att partiet fokuserar på storstäderna. Foto: Emma Garzon

Östgötar måste samarbeta bättre

Östgötar lär för lite av varandra. Det tycker Moderaterna i Östergötland. För att få ett bättre samarbete över kommungränserna och skapa ökad tillväxt i länet drar de igång projektet Östgötaresan.

– Efter valet finns det saker vi drar lärdomar av, bland annat att Moderaterna tappar en hel del människor som bor i mindre orter i Östergötland. Det kanske beror på att de upplever att vi fokuserar på storstäderna, säger förbundsordförande Christian Gustavsson.

Besöka alla kommuner

Moderaterna ska besöka alla kommuner i länet för att höra vad de boende tycker och ta reda på hur man kan samarbeta mer mellan kommunerna.

– Varje del av länet att något att bidra med som andra kan lära av. Östgötar lär för lite av varandra över kommungränserna, säger riksdagsledamot Andreas Norlén.

Projektet pågår till nästa val och Östgötaresan blir grunden till den politik Moderaterna går till val på, men även förslag som de kommer lägga vartefter.

”Dåliga på att ta efter andra”

De boende i kommunerna får bidra med sina synpunkter om alla ämnen i alla dess former – exempelvis reseberättelser, noveller och bildserier. Dessutom kommer det att hållas föreläsningar.

– Om någon har en bra idé i till exempel Kinda kan vi hjälpa till att sprida den till andra kommuner. Generellt är vi i Östergötland för dåliga på att ta efter andra kommuner, säger Marie Morell, oppositionsråd i region Östergötland, och ger gymnasieskola som ett exempel där kommunerna inte kommer överens.

Grannens framgång är bra

Moderaterna tycker att östgötarna behöver prata mer om att vi älskar hela Östergötland.

– Nu är det väldigt uppdelat, antingen gillar man Norrköping, Linköping eller Motala, och sällan pratar man om hela länet. Vi borde tänka att om det går bra för grannen så går det bra för mig, säger Christian Gustavsson och tillägger att Moderaterna vill vara drivande för en ökad samverkan i regionen.

Intresse i andra län

Konceptet Östgötaresan är unikt i Sverige.

– Det finns andra län som är intresserade av att haka på idén så småningom, berättar Christian Gustavsson.