Östergötland ska bli bäst

På Alla hjärtans dag höll ”Hälsans nya verktyg” sin årliga konferens i Louis De Geer i Norrköping och temat denna gång handlade om att närmare var tredje äldre svensk känner sig ensam ibland.

Hälsans nya verktyg har tagit initiativet till att starta ett internationellt ledande kunskapscentrum för minskad ensamhet för äldre i samarbete med Linköpings universitet. Förutsättningarna finns här i Östergötland och på konferensen pekade man på de många innovativa teknik- och IT-företagen i regionen, testmiljöerna i Norrköping och forskningen kring äldre och åldrande som sker vid Linköpings universitet inom NISAL, National Institute for the study of ageing and later life.

Morgondagens teknik stärker relationer

Idag finns många tekniska hjälpmedel och innovationer som kan minska den upplevda ensamheten. Ny teknik kan vara ett sätt att minska ensamheten och under Hälsans nya verktygs konferensdag fick de närmare 100 deltagarna se många exempel på innovationer som syftar till att ge trygghet, aktivera de äldre och öka känslan av gemenskap med både släkt och vänner. Entreprenören Mariadele Arcuri Rossoni presenterade sin interaktiva tavla ”Painting says hello” som är ett exempel på en produkt som aktiverar äldre och som har testats av äldre på ett aktivitetscenter och ett demensboende i Norrköping. Pensionären Nils Frid deltog under konferensen via Ipad och videosamtalsappen OoVoo. Han började använda sig av OoVoo då barnbarnet blivit sjukt under sin studiegång i USA.

–  Östergötland ska bli världsbäst på att stävja ensamhet. Fler och fler äldre upplever att de är ensamma. Barn och barnbarn flyttar till andra orter och dagens svenskar har ingen tradition av generationsboende, säger Anders Carlsson, projektledare inom Hälsans nya verktyg.

Tommy Pettersson