Östergötland i världen

Theresa May har lämnat in sin och Storbritanniens skilsmässoansökan till EU och nu har Brexit inletts. När Storbritannien lämnar EU-samarbetet under en tvåårs process kommer det att påverka svenska företag i och med att Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad.

Ett nytt handelsavtal, som ytterst ritar in spelplanen för EU och Sverige, kan ta lång tid innan det finns på plats. Än värre är kanske de EU regler som gäller för svenskar som är anställda eller kommer att anställas den närmsta tiden i Storbritannien. Fria rörligheter i varor och tjänster inom EU förvandlas nu till ett långdraget förhandlande.

Vad händer i USA?

 Det finns tyvärr fler länder i den anglosaxiska världen som påverkar Sveriges ekonomi efter den senaste tidens händelser. Donald Trumps USA har visat upp en protektionism som skadar världshandeln och därmed också vårt land. USA är idag  Sveriges sjätte största exportmarknad och när EU:s och USA:s förhandlingar om ett frihandelsavtal blir klart står skrivet i skyn. Det är för tidigt att fastslå hur mycket USA:s och Storbritanniens nya situation kommer att påverka Sveriges exportindustri men klart är att det skapar en oro på marknaden.

Sveriges ekonomi är enligt många bedömare fortfarande stark och tillväxten är god. Det finns en berättigad oro för privatpersoners skuldsättning men det var väl så som vi vill ha det? Antingen har man vi större offentlig skuldsättning eller också en skuld som vältras över på privat personer. En ekonomisk tillväxt behöver investeringar och konsumtion. Lån är ett verktyg som användes för dessa ändamål

Väderstad-verken bäst

De omvärldsfaktorer som påverkar Sveriges ekonomi är naturligtvis väldigt viktiga för Östergötlands ekonomi. De stora bilaterala avtalen kan vi inte påverka regionalt men den inhemska tillväxten i länet kan mätas med en del andra indikatorer. SNyföretagandet ökar och  sjuktalen minskar i Östergötland. Ett annan positiv faktor som  påverkar tillväxt är innovationsklimatet. Ny statistik från Patent- och registreringsverket, PRV, visar att Östergötland toppar listan med flest patentansökningar inom mekaniska specialmaskiner. Östergötland hamnar dessutom överst av samtliga län i Sverige på listan över antal ansökningar inom teknikområdet mekaniska specialmaskiner. De som har flest patentansökningar inom mekaniska specialmaskiner från Östergötland är: Väderstad-verken.