• Annelie Almérus konstaterar nedgången. Foto: Tommy Pettersson

Östergötland har låg en arbetslöshetsnivå

Östergötland har under en lång tid haft en låg nivå på arbetslösheten och den går stadigt neråt visar färska siffror från mars månad.

Länet har under lång tid haft en arbetslöshetsnivå som endast överträffats av sex andra län, men i mars justerades den ordningen så att det nu är sju län med högre arbetslöshet i landet. Antalet inskrivna arbetslösa i Östergötland som fått arbete fortsätter att minska, en trend som rått under hela 2015.

Ser positiva inslag

- Det behöver inte bero på en försämrad arbetsmarknad utan snarare på sammansättningen av de arbetssökande och deras kompetenser, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande. Hon ser också flera positiva inslag. Exempelvis har det med undantag för enskilda månader varit en sjunkande trend nyinskrivna arbetslösa sedan inledningen av 2013. Minskningen berör dock endast inrikes födda, medan antalet nyinskrivna utrikesfödda troligtvis kommer att fortsätta öka under 2016.

Går som tåget

- Östergötland går väldigt bra just nu. Det är låga varsel, höga antal lediga platser och en arbetslöshet som sjunker snabbare än riksgenomsnittet, säger Annelie Almérus. Andelen arbetslösa, då avses gruppen mellan 16 och 64 år, var i mars 8,8 procent i Östergötland, jämfört med 9,1 procent samma månad för ett år sedan. Högst andel inskrivna arbetslösa hade Norrköping med 12,2 procent och Finspång med 11,2 procent. Lägst arbetslöshet hade Ydre med 3,5 procent följt av Söderköping med 5,3 procent.

Unga gynnas

Ser man enbart till ungdomarna gynnas de ännu mer av det relativt goda konjunkturläget samt av de många pensionsavgångarna. Sedan mars 2015 har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner.

Arbetslösheten i korthet

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2015)

• 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1)

• 14,8 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (17,2)

• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 18 837 personer (19 469)

• 1 901 personer fick arbete (2 202)

• 855 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (927)

• 5 683 nya lediga platser anmäldes (4 404)

• 68 personer varslades om uppsägning (312)