• På universitetet finns en utställning med arkitektförslag för nya Origo. Foto: Kajsa Nilsson
  • Om allt går enligt planerna ska universitetsförvaltningen samt fakultetskanslierna flytta till D-huset. Foto: Kajsa Nilsson

Origobeslutet är på plats

Nu har universitetsstyrelsen fattat beslut om den nya byggnaden som ska placeras mitt på Campus Valla i Linköping. Det nya huset ska ligga på den plats där nuvarande Origo ligger.

Projekteringsbeslutet är ett första steg och en fortsättning på det långtgående projektet Campus LiU 2015 som pågår.

Rivning och nybygge

Det stora miljonprojektet Campus LiU 2015  innefattar en rad om- och nybyggnationer på universitetet, både i Linköping och Norrköping.

Senast i beslutsfattningen stod projekteringsbeslutet om rivning och nybyggnation av Origo på Campus Valla och nu har universitetsstyrelsen fattat beslut kring det nya Origo.

Byggnaden kommer att placeras på den plats där det nuvarande Origo ligger, mitt emot Zenit i mitten av Campus Valla.  Efter det principiella beslutet kan Akademiska Hus gå ut med exakt hur mycket det kommer att kosta. Det slutgiltiga beslutet rörande Origo ska fattas någon gång under nästa år.

Förberedande beslut

På styrelsemötet i maj togs beslut om att gå vidare i planeringen för nybygget på Campus där styrelsen ställde sig bakom att man har fortsatt att planera för en ny mötesplats där förvaltningsbyggnaden Origo idag ligger.

Tanken är att det nya Origo ska innehålla ett sammanhållet bibliotek för Campus Valla, god tillgång på studieplatser,  café och restaurang samt de servicefunktioner som ska finnas tillgängliga. Om HumSam-biblioteket i D-huset flyttas till nya Origo frigörs en stor yta som är tänkt att användas för förvaltningspersonal samt fakultetskanslierna som i dagsläget är utspridda på sju olika platser runt om på Campus Valla.