Ökat intresse för fordons- och transportutbildningar

Positivt besked från Skolverket om att intresset för gymnasieskolans fordons- och transportprogram har ökat är glädjande för branschen och ett steg i rätt riktning.

Preliminär statistik för läsåret 2017/18 redovisar 6 procent ökat elevantal på gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Eftersom kompetensförsörjningen är en av branschens största utmaningar är beskedet mycket glädjande. Samtidigt stannar ökningen för alla typer av yrkesutbildningar på 0,5 procent jämfört med året innan.

Inom Transportföretagen arbetas det uthålligt med att tillfredsställa transportnäringens rekryteringsbehov. I det arbetet förs en dialog med företag, politiker, myndigheter, utbildningsarrangörer och personer som står inför ett yrkesval. Det ökande intresset för gymnasieskolans fordons- och transporttekniska utbildningar är ett steg i rätt riktning.