• En flygbild över Håckla avloppsreningsverk som byggs om och får en reningsprocess som få andra avloppsreningsverk har. Foto: Bergslagsbild/Åtvidabergs Vatten
  • Håckla avloppsreningsverk i Åtvidaberg byggs om och får en ny, modern och mer effektiv reningsanläggning. Bygget ska börja efter årsskiftet och vara klart i augusti 2019. Foto: Leif Larsson

Nytt verk ger renare vatten

Håckla avloppsreningsverk i Åtvidaberg byggs om, rustas upp och blir effektivare. – Det gamla verket byggdes 1954 och har nått sin tekniska livslängd och dessutom har det brister, förklarar Pär Ericsson, vd på Åtvidabergs Vatten AB.

Det är miljöteknikföretaget Malmberg som fått uppdraget att skapa ett nytt, modernt verk. Det är en totalentreprenad med ett värde på omkring 80 miljoner kronor.

– Kontraktet skrevs i juni och vi hade uppstartmöte i augusti. Nu arbetar vi med projektering och bygglov. Schaktning ska komma i gång på senhösten och byggnationen så fort som möjligt efter årsskiftet. Preliminärt ska allt vara klart i augusti 2019, redogör Pär Ericsson.

Bäst bygga nytt

Avloppsreningsverket tar hand om avloppsvatten från bland annat toaletter i Åtvidaberg och en del andra omkringliggande mindre orter och det renade vattnet hamnar i Håcklasjön. Från början var det ett verk som renade biologiskt och mekaniskt, 1976 tillkom kemisk rening och ytterligare rening tillkom 2004.

– Vi kom fram till att bästa lösningen nu var att bygga nytt. Det fanns alternativ var verket skulle ligga, bland annat på ny plats men tekniska problem gjorde att det föll. Därför bestämde vi att bygga på samma plats där verket ligger i dag. Det är ett optimalt läge i Åtvidaberg, klargör Pär Ericsson.

Framöver ska förstås det vatten som passerar det nya verket vara ännu renare. Pär Ericsson ger ett par förklaringar på hur det mäts och vad som mäts.

– Totalkvävet i avloppsvattnet som kommer in är på 37 milligram per liter och myndighetskrav på det som kommer ut är 15 milligram. Vi har ett produktionsmål på under tio milligram. Totalfosforn in är på tre milligram per liter, myndighetskravet ut är på 0,3 milligram och vårt produktionsmål är 0,2 milligram. Tack vare metoden som kallas MBR kan vi också rena vattnet från bland annat mikroplaster, upplyser vd.

Ovanlig mix

Den nya reningsprocessen i Håckla avloppsreningsverk, beläget i östra utkanten avÅtvidaberg, är högst ovanlig. Man kombinerar det som kallas SBR och MBR. SBR betyder att vattnet renas satsvis och MBR innebär att vattnet passerar genom membran. Det här ger ett klarare vatten än med andra befintliga metoder.

– Att ha en kombination av SBR och MBR är det få anläggningar som har, i alla fall vad vi vet, säger Pär Ericsson.

Han berättar om tankarna bakom nybygget som bland annat innefattar bra driftsekonomi, låg energiförbrukning och minimal skötsel.

– Vi vill ha en hållbar strategi för att säkra kraven på rening både i dag och 50 år framåt, avrundar Pär Ericsson.